Bruk av fotografier og sosiale medier

Kommentaren er oppdatert 31. mars 2020 kl. 23.50, se tilføyelse til slutt i kommentaren.

NRK melder at det har blitt tvist mellom den prisbelønnede naturfotografen Audun Rikardsen og «Foreningen mot klimahysteri» om bruk av et av Audun Rikardsens bilder. Som vanlig er meida mer opptatt av å få fram konflikten, at partene krever penger av hverandre og kommuniserer via advokater, enn av å få fram fakta i saken. Så jeg har ganske sparsomme opplysninger å bygge på, når jeg kommenterer dette.

Vi kan starte med noen utgangspunkter. Hvis fotografiet er resultat av en original og individuell skapende åndsinnsats vil fotografiet være vernet som et åndsverk, et fotografisk verk. De fleste av de bilder vi tar med våre mobiltelefoner, enten det er selfier eller bilder av biler parkert i sykkelfelt, er ikke resultat av en original og individuell skapende åndsinnsats. Så de vil ikke være åndsverk. Men slike bilder er vernet som fotografisk bilde, etter åvl § 23.

Continue reading Bruk av fotografier og sosiale medier

History of rock in 500 songs. Koronaaktivitet for musikknerder

Det sies at når man blir gammel begynner man å interessere seg for historie. Det er kanskje slik, og i så fall ble jeg gammel ganske tidlig. Jeg er av de som helst vil vite alt om alt, men jeg vet at det ikke går. Den delen av historien som jeg for tiden er mest opptatt av, er musikkhistorien. Og jeg er interessert i historien til alle musikksjangere. Jeg har brukt mest tid på den “klassiske” musikkhistorien. Jeg har med stor interesse sett alle episodene av countrymusikkens historie, som er tilgjengelig hos NRK.

For ikke veldig lenge siden fant jeg podkastserien “A History of Rock Music in 500 songs”. Den er laget av Andrew Hickey. Det er et langtidsprosjekt, som starter med rockens forhistorie på 1930-tallet. Jeg tror ambisjonen er å avslutte ved utgangen av 1990-tallet, men jeg er ikke helt sikker. Som tittelen antyder, skal det bli 500 episoder, med én sang i fokus i hver episode. Andrew Hickey publiserer en episode i uken, og har to Q&A episoder hvert år, slik at dette er et prosjekt som skal gå over 10 år. Siste tilgjengelige episode, episode 75, ble publisert samme dag som dette skrives: 23. mars 2020. Han er ennå ikke ferdig med 1950-tallet.

Continue reading History of rock in 500 songs. Koronaaktivitet for musikknerder

Bøtlagte skigåere i Bogstadveien

“Tre aktivister på ski ble arrestert av politiet da de nektet å fjerne seg fra veibanen. Alle ble sluppet ut lørdag ettermiddag. De ble ilagt 13.000 kroner i bot hver”, kan vi lese hos ABC-nyheter. Jeg så dem på Universitetsplassen, før de startet på skituren.

For biletaten Politiet i Oslo er det blasfemi å betrede bilistenes hellige grunn: Kjørefeltet. Skjønt på den videoen som vises hos ABC-nyheter ser det ut som om de er i en parkeringslomme, ikke i kjørefeltet. Men å okkupere bilistenes parkeringslommer er nok like blasfemisk som å ta i bruk kjørefeltet.

Forenings- og demonstrasjonsfriheten er grunnlovsfestet i Grunnloven § 101, som lyder:

“Enhver har rett til å danne, slutte seg til og melde seg ut av foreninger, herunder fagforeninger og politiske partier.

Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner.

Demonstrasjoner er dessuten ytringer som er vernet av ytringsfriheten.

Continue reading Bøtlagte skigåere i Bogstadveien