Bruk av fotografier og sosiale medier

Kommentaren er oppdatert 31. mars 2020 kl. 23.50, se tilføyelse til slutt i kommentaren.

NRK melder at det har blitt tvist mellom den prisbelønnede naturfotografen Audun Rikardsen og «Foreningen mot klimahysteri» om bruk av et av Audun Rikardsens bilder. Som vanlig er meida mer opptatt av å få fram konflikten, at partene krever penger av hverandre og kommuniserer via advokater, enn av å få fram fakta i saken. Så jeg har ganske sparsomme opplysninger å bygge på, når jeg kommenterer dette.

Vi kan starte med noen utgangspunkter. Hvis fotografiet er resultat av en original og individuell skapende åndsinnsats vil fotografiet være vernet som et åndsverk, et fotografisk verk. De fleste av de bilder vi tar med våre mobiltelefoner, enten det er selfier eller bilder av biler parkert i sykkelfelt, er ikke resultat av en original og individuell skapende åndsinnsats. Så de vil ikke være åndsverk. Men slike bilder er vernet som fotografisk bilde, etter åvl § 23.

Continue reading Bruk av fotografier og sosiale medier