RINF 1100. Eksamen vår 2020, med kommentarer.

Dette er en kommentar til eksamensoppgaven i faget RINF 1100 Ytringsfrihet og medieregulering, våren 2020. Den er først og fremst ment som en felles tilbakemelding til studenter som var oppe til eksamen, samt å være til hjelp for fremtidige studenter. Selve oppgaveteksten finnes her.

Litt generelt om eksamen i denne koronatiden

Eksamen våren 2020 ble gjennomført som hjemmeeksamen. Det var en avgjørelse preget av panikken da koronapandemien førte til nedstengt universitet. Det var ikke en tradisjonell hjemmeeksamen, hvor man gjerne har ganske lang tide, kanskje to uker på eksamen. Dette var skoleeksamen hjemme, som skulle gjennomføres på omtrent samme tid som en vanlig skoleeksamen. Men kildetilgangen var som ved annen hjemmeeksamen, med all litteratur tilgjengelig, fri tilgang til internett, osv. Det er fristende å si at dette ikke var særlig vellykket. Mange besvarelser bærer preg av intens googling og at kandidaten har lett i litteratur og andre kilder, for å finne noe som så ut til å kunne brukes.

Det man ikke har lært før eksamen, det rekker man ikke å lære under eksamen. Under eksamen må man basere seg på og stole på det man kan. Alle har nå tilgang til en litt begrenset versjon av Lovdata Pro under eksamen. Man har blant annet ikke tilgang til lovforarbeider og juridiske artikler.

Det ble ikke satt karakterer på denne oppgaven, bare bestått/ikke bestått. Det er det ganske mange som bør være glade for, for det var usedvanlig mange dårlige besvarelser denne gangen. Men det var også enkelte som ved dette gikk glipp av en god karakter.

Continue reading RINF 1100. Eksamen vår 2020, med kommentarer.

RINF 1100 – (ytringsfrihet og medieregulering) eksamensoppgave vår 2020

Marte Kirkerud var adoptert fra Korea, og hadde et asiatisk utseende. Ved siden av studiene arbeidet hun i den lokale KIMA-butikken. Like før kl 18 en lørdag kom Peder Ås inn i butikken for å kjøpe øl. Det var kø foran den kassen hvor Marte Kirkerud satt, alle sto med foreskrevet koronaavstand. Køen var ganske lang, men ikke særlig tett. Peder gikk forbi køen. Marte ga ham beskjed om at han måtte stille seg i køen, han som andre. Peder mente at det ikke var noen kø når folk sto og hang i området foran kassen, og at han måtte få betale nå, før ølsalget stengte kl. 18. De andre som sto i køen, gjorde klare tegn til at han fikk stille seg bak, og flere pekte på at de også hadde øl i sine handlevogner.

Motvillig stilte Peder seg i køen. Da han kom fram til kassen, var klokka blitt 18.03. Marte fortalte at ølsalget stengte kl 18, og at hun ikke hadde lov til å selge ham øl. Da ble Peder særdeles sur. Han hadde kommet inn i butikken før klokken var blitt 18, og det var ikke hans feil at det var for få kasser åpne, og at det bare satt trege skjevøyer i kassene. De kunne ikke være så urimelige og firkantede. Det var ikke første gang noen hadde villet kjøpe øl rett etter at ølsalget stengte, så Marte svarte rolig at kassene var slik at det ikke var mulig å slå inn øl etter at ølsalget stengte. Så hun kunne ikke selge ham øl.

Continue reading RINF 1100 – (ytringsfrihet og medieregulering) eksamensoppgave vår 2020