Fuck the Police

Rapperen Marcus Kabelo Møll Mosele, som kaller seg Kamelen, ropte “Fuck the Police” fra scenen under en konsert i Kristiansand. For dette har politimesteren i Agder belønnet ham med et forelegg på 12 000 kr. Heldigvis er forelegget ikke vedtatt, så det kommer til å bli minst én omgang i retten.

Hjemmelen for forelegget er straffeloven § 156 annet ledd, som lyder:

“Den som ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten, straffes med bot.”

Politiet dukket visstnok opp på konserten på grunn av noen ordensforstyrrelser, uten at jeg vet noe mer om disse.

Jeg satte “Fuck the Police” som overskrift på denne kommentaren. Det kan jeg trygt gjøre. Uansett om noen politifolk skulle føle seg forulempet av dette, så er det ikke under utførelsen av deres tjeneste, så bestemmelsen omfatter ikke denne type kommentarer. Kamelen kan gjerne lage en sang som han kan kalle “Fuck the Police”, uten at politiet kan reagere mot det.

Continue reading Fuck the Police