Innledning til jusstudiet del 1, om å begynne på et nytt studium

Jeg har laget, eller snarere holder på å lage, en serie vidoeforelesninger som jeg har kalt “Innledning til jusstudiet”. Den er laget for begynnerstudenter på det juridiske studiet. Jeg har tatt utgangspunkt i studieordningen ved Univeristetet i Oslo, og de fagene som undervises som JUS1111 første semester. Det innebærer at mine eksempler er hentet fra det som undervises første semester ved UiO. Forelesningene vil være relevante også for studenter i Bergen og Tromsø, og andre steder hvor det undervises i juridiske fag. Men begynnerfagene der kan være noen andre, slik at mine valg av eksempler ikke passer like godt.

Noen vil mene at særlig denne første forelesningen vil inneholdet mange selvfølgeligheter. Det er tilsiktet. Det selvfølgelige blir gjerne ikke selvfølgelig før noen har sagt det. Vi tar ofte det selvfølgelige som en selvfølge, og derfor sier vi det ikke til våre studenter.

Serien er ennå ikke helt ferdig. Det vil bli et sted mellom 10 og 15 forelesninger, varierende fra ca 20 til ca 50 minutter. Den neste vil handle om det juridiske studiet, og den som følger etter der om visse særtrekk ved jus som fag.

Continue reading Innledning til jusstudiet del 1, om å begynne på et nytt studium