Innledning til jusstudiet del 1, om å begynne på et nytt studium

Jeg har laget, eller snarere holder på å lage, en serie vidoeforelesninger som jeg har kalt “Innledning til jusstudiet”. Den er laget for begynnerstudenter på det juridiske studiet. Jeg har tatt utgangspunkt i studieordningen ved Univeristetet i Oslo, og de fagene som undervises som JUS1111 første semester. Det innebærer at mine eksempler er hentet fra det som undervises første semester ved UiO. Forelesningene vil være relevante også for studenter i Bergen og Tromsø, og andre steder hvor det undervises i juridiske fag. Men begynnerfagene der kan være noen andre, slik at mine valg av eksempler ikke passer like godt.

Noen vil mene at særlig denne første forelesningen vil inneholdet mange selvfølgeligheter. Det er tilsiktet. Det selvfølgelige blir gjerne ikke selvfølgelig før noen har sagt det. Vi tar ofte det selvfølgelige som en selvfølge, og derfor sier vi det ikke til våre studenter.

Serien er ennå ikke helt ferdig. Det vil bli et sted mellom 10 og 15 forelesninger, varierende fra ca 20 til ca 50 minutter. Den neste vil handle om det juridiske studiet, og den som følger etter der om visse særtrekk ved jus som fag.

Etter dette vil følge tre forelesninger som jeg kaller tre juridiske forretter. De vil gi smakebiter av de tre fagene som studenter i Oslo leser første semester: Kjøpsrett, avtalerett og erstatningsrett.

Den neste delen vil handle om hvordan vi lærer, og om hvordan man kan legge opp studiet slik at man får størst mulig utbytte av den tiden man bruker på å studere, selvfølgelig med sikte på å lære jus.

Det kommer så en del om elementær juridisk metode. En av mine mange kjepphester er at det juridiske studiet først og fremst er et metodestudium, og at vi i for liten grad vektlegger og underviser i metode, særlig tidlig i studiet. Man må kunne metode for å lære jus på en god måte, samtidig som man må kunne en del jus for å lære juridisk metode.

Det vil så være en del om å løse juridiske oppgaver, og til slutt en del om eksamen.

Forelesningsserien bygger på min bok “Innledning til jusstudiet”, men den står på egne ben. Man trenger ikke lese boken for å ha utbytte av forelesningene, men jeg tror man vil ha utbytte av å lese boken i tillegg til å følge forelesningene.

Jeg tar sikte på også gjøre disse forelesningene tilgjengelige som lydfiler (podkast), men vil ikke gjøre det før jeg er ferdig med videoene.

Innledning til jusstudiet

Om å begynne på et nytt studium generelt og jusstudiet spesielt

Hvordan vi lærer og hvordan studere effektivt