Videoforelesning: Innføring i opphavsrett og beslektede rettigheter. RINF 1200

Universitetet i Oslo har vedtatt at alle forelesninger høsten 2020 skal være digitale. Derfor lager jeg denne serien Innføring i opphavsrett og beslektede rettigheter.

Den primære målgruppen er studenter som tar kurset RINF 1200. RINF 1200 er et fag som ble laget til studieprogrammet Digitale medier. Det er et 10 studiepoeng fag, laget med sikte på studenter som ikke har juridisk bakgrunn, og som ikke har ambisjoner om å bli jurister med fordypning i opphavsrett. Det bør også kunne være interessent for andre som har behov for opphavsrettskunnska eller interesse av kunnskaper om opphavsrett, som personer i kultur- og mediebransjen, osv.

Jeg vil gjøre disse forelesningen tilgjengelig på YouTube og på semestersidene for faget innenfor UiO.

Når jeg først lager dette, velger jeg å gjøre det tilgjengelig for alle som måtte være interesst. Etter den oppsatte studieplanen skal det være ti forelesninger, hver på 2×45 minutter. Når jeg velger dette formatet, får innholdet styre lengden på den enkelte forelesning. Det er ikke som i en tradisjonell forelesningssituasjon, hvor man kan oppdage at tiden ikke strekker til, eller at det gjenstår 20 minutter når man er ferdig med dagens tema, og må begynne på det neste.

Jeg regner med at forelsningene vil bli fra ca 20 til ca 60 minutter lange, det vil vise seg. Om de skulle bli for lange, er det bare å stanse videoen og ta en pause. Vi skal i alle fall få dekket alle temaer.

Etter den opprinnelige planen skulle forelesningene gå onsdager 1015-1200. Jeg tar derfor sikte på å gjøre nye forelesninger tilgjengelig på onsdager, ca kl. 10.

Denne første forelesningen har jeg valgt å dele i to. Den første er en innledning til en innføring i faget. Deretter har jeg laget en egen, kort forelesning om det å skulle studere et fag som dette. Det er slikt som først og fremst er aktuelt for de som studerer RINF 1200, og som skal ta eksamen i det faget.

Jeg fikk en liten påminnelse om for nidkjær håndheving med algoritmer. Jeg hadde lagt inn et kort kliopp, ca 20 sek, fra en innspilling av “Like a Virgin”, som eksempel på at det blir for enkelt å hevde at folk f.eks. kan tjene penger på konserter. For det er ikke Madonna som har laget den sangen, og uten opphavsretten vil låtskriverne ikke kunne kreve noe. Klart innen for sitatretten etter min vurdering, men ikke slik algoritmene til YouTube “vurderer” det. Jeg gidder ikke krangle med dem, så jeg klippet det bort og ersttet det med en kommentar om at jeg var blitt sensurert av YouTube. Det gir meg også eksempel når vi kommer til sitatrett, og et eksempel på hvordan slik algoritmer kan virke. Jeg bruker gjerne en del musikkeksempler, men begrenser det til det jeg kan bruke innenfor rammen av sitatretten. Jeg får kanskje ta noen testoplastinger, for å se hvordan det går.

Forelesning 1 – Innledning.

Forelesning 1B: Denne er særlig ment for studenter som suderer faget RINF 1200 og som skal opp til eksamen, og har begrenset interesse for andre.

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Oversikt over blogginnlegg om opphavsrett
Blogginnlegg spesifikt for faget RINF 1200, opphavsrett og beslektede rettigheter, bl.a. kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Andre videoforelesninger