Innledning til jusstudiet. Andre hoveddel – tre juridiske forretter

Jeg har nå kommet til den fjerde av mine videoforelesninger “Innledning til jusstudiet”, til den delen jeg har kalt “tre judisike forretter”. Det er elementærinnledninger, kall det gjerne smakebiter, til de fagene studenter ved UiO leser første semester: Kjøpsrett, avtalerett og erstatningsrett.

Den første, om kjøpsrett, er ute:

Den neste, avtalerett, vil bli tilgjengelig mandag, og den siste, erstatningsrett, vil bli tilgjengelig onsdag.

Etter dette begynner jeg på den delen som handler om læring, og om hvordan studere på en effektiv måte.

Innledning til jusstudiet

Om å begynne på et nytt studium generelt og jusstudiet spesielt

Hvordan vi lærer og hvordan studere effektivt