Algoritmestyring og USAnsk (opphavs)rettsimperialisme

I disse koronatider har Universitetet i Oslo bestemt at alle forelesninger skal være digitale. Jeg synes ikke det blir god undervisning av å forelese foran et fast kamera i et tomt audiotorium. Forelesninger tatt opp på den måten blir ikke gode undervisningsvideoer — enten det er studenter i auditoriet eller ikke.

Jeg har derfor valgt å produsere undervisningsvideoer med sikte på at disse skal kunne fungere alene, ikke som en repetisjon for studenter som har fulgt forelesninger, eller for å tette hull for de som har vært fraværende. Det er i bokstavelig forstand hjemmelagde videoer, og jeg er ikke noen profesjonell videoprodusent.

Jeg bruker alltid en lang rekke eksempler i min undervisning, og i en videoforelesning fungerer det best med noen video- og lydklipp. Jeg er selvfølgelig godt kjent med at særregelen om fremføring i undervisning i åvl § 43 ikke gjelder for det som gjøres tilgjenelig på nettet. Så de klippene jeg bruker er klippet ned slik at de skal ligge godt innenfor rammen av lovlige sitater. Likevel opplever jeg at YouTube blokkerer videoer når jeg laster dem opp.

I den første av forelesningene jeg lastet opp hadde jeg lagt inn et lite klipp fra Madonnas innspilling av “Like a Virgin”. Jeg hadde tatt den med for å illustrere at mange store hits ikke er skrevet av de som fremfører den, og at det vi ofte får høre fra noen om at man (og da tenker de åpenbart bare på musikere, ikke andre) kan tjene penger på konserter m.m., og dermed egentlig ikke trenger opphavsretten. Men de som har laget musikken som fremføres, de reiser ikke rundt og holder konserter. De er avhengige av sin opphavsrett, og dermed av å få betalt når musikken deres fremføres.

Her valgte jeg å fjerne videoklippet, og heller legge inn en tekst hvor det står “Sensurert” med en muntnlig kommentar om hva som skulle vært der og hvorfor det ikke er der.

I den andre videoen har jeg blant annet lagt inn et veldig kort klipp fra Beatles’ innspilling av “Yesterday”. Denne er med som en illustrasjon av at hvor mye eller lite arbeid som ligger bak et åndsverk, er uten betydning. Kortversjonen er at Paul McCartney våknet en morgen og hadde melodien og akkordene klare i hodet (men ingen tekst), og var overbevist om at dette måtte være noe han hadde hørt før, som hadde dukket opp i underbevisstheten, og at han risikerte at det ville være det som kalles ubevisst plagiat. Men dette kunne heller ikke YouTube akseptere. Selv om det i seg selv ikke er så mye arbeid å redigere om videoene, og kanskje erstatte klippet med noe annet, så tar det veldig lang tid å eksportere videoen fra redigeringsformatet til et format som kan brukes på YouTube, og deretter laste opp videoen. Så her valgte jeg bare YouTubes funksjon “mute”, som betyr at lyden fjernes i det klippet. YouTube arbeider med saken mens jeg skriver dette. Så hvordan resultatet blir, vet jeg ikke. Her er den videoen, med YouTube sensurering.

Men YouTube stopper ikke ved å blokkere enkelte klipp. YouTube gir også muligheter til å tjene penger på videoer, “monetize”. Jeg antar at det er det som gjør at vi ofte plages med reklame om vi skal se på en video, og den som har rettigheter til videoen får da en liten andel av pengene for den reklamen. Jeg ønsker ikke slik reklame, og dessuten er det man får for slik reklame så lite at det ikke er bryet verdt å tenke på engang — i alle fall ikke hvis man ikke har mange millioner visninger. Og så populære tror jeg ikke mine videoer kommer til å bli.

Jeg får opp en liste med videoklipp som ikke er markert med rødt (blokkert), men markert med gult, hvor det står at jeg ikke kan “monetize”, og at alle anonseinntekter går til rettighetshaver. Dette blir også helt feil. Om mine vidoer skulle generere inntekter, så der det ikke de hvis verk blir sitert som skal ha disse inntektene.

Jeg må begynne å se meg om etter andre mulige kanaler for å publisere videoene i tillegg til YouTube, for å komme unna denne YouTube-sensuren. Jeg har fått et inntrykk av at YouTubes system er basert på en “Content-ID”, og jeg regner med at det er knyttet til videoer på YouTube. Kanskje unngår jeg dette ved ikke å bruke videoklipp hvis det f.eks. er musikk jeg vil bruke som illustrasjon. Det må testes ut.

Videoforelesningene er også gjort tilgjengelig på semestersiden for faget RINF 1200 . Men disse krever at man logger seg inn, så de er ikke tilgjengelig for andre. Der ligger videone slik jeg laget dem, uten tilpasning til YouTubes algoritmer.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Dette gir meg i alle fall mange eksempler som jeg kan bruke når jeg kommer så langt som til å lage forelesningsvideoene om sitatrett og om bruk av verk i undervisning. I tillegg kan det gi et eksempel på problematiske sider ved automatisert rettighetshåndtering, men det er ikke et tema jeg kommer til å behandle i denne omgang.

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Oversikt over blogginnlegg om opphavsrett
Blogginnlegg spesifikt for faget RINF 1200, opphavsrett og beslektede rettigheter, bl.a. kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Andre videoforelesninger