Innledning til jusstudiet del 7, tredje hoveddel om læring: Hjernen er stjernen

Jeg har nå begynt på den tredje hoveddelen av min videoforelesningsserie “Innledning til jusstudiet”. Denne delen er om læring og om hvordan vi kan studere effektivt. Selv om serien først og fremst henvender seg til begynnerstudenter, tror jeg at studenter som har kommet litt videre også vil ha noe å hente her.

Denne første forelesningen har jeg kalt “Hjernen er stjernen”, en tittel jeg har lånt eller stjålet, kall det hva du vil, fra tittelen på en bok skrevet av den unge norske hjerneforskeren Kaja Nordengen. En utmerket bok, så langt jeg kan bedømme. Siden hun er hjerneforsker ved Universitetet i Oslo, regner jeg med at hun kan sine ting og at jeg kan stole på det hun skriver, selv om det ikke egentlig er en vitenskapelig bok.

Jeg liker å lese populærvitenskapelige fremstillinger skrevet av forskere som har solid dybdekunnskap innen sitt felt, men som også evner å formidle stoffet på en måte som gjør det forståelig for oss som ikke er fagfolk. Jeg liker slike bøker langt bedre enn bøker skrevet av forskningsjournalister som har lært seg en del, men ikke hat gått i dybden. Når jeg drister meg til å ta med noe om dette temaet, så hører jeg nok hjemme i denne siste kategorien, selv om jeg kan smykke meg med en professortittel.

Strengt tatt er ikke dette noe man trenger å vite så veldig mye om for å kunne studere effektivt. Men det er hjernen vi arbeider med som studenter og jurister, så det er greit å vite litt om hvordan den fungerer.

Det har nok også spilt en rolle at jeg siden jeg leste Dick Gilling og Robin Brightwells bok “Menneskehjernen”, som i 1983 kom i en norsk utgave ved den legendariske norske hjerneforskeren Per Andersen, har syntes at dette er et veldig spennende område, og har lest en godt del om det. Det bør egentlig gjentas ganske ofte: Da Per Andersen døde 17. februar 2020 sto det en nekrolog i et av verdens mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskrifter, “Nature”. Bare de aller største vitenskapsfolk hedres på den måten. Norske medier var nok på den tiden mer opptatt av norske langrennsløpere som hadde forstuet en finger, fått gnagsår eller noe tilsvarende.

Jeg har også med litt om hukommelsen, som vi også kommer til å komme mer tilbake til i en senere forelesning. De neste forelesningene vil handle om læringsstrategier og planlegging av studiet, om læring og studiemetode, om å lese osv.

Innledning til jusstudiet

Om å begynne på et nytt studium generelt og jusstudiet spesielt

Hvordan vi lærer og hvordan studere effektivt