Les vins du Tour de France 2020. Innledning

Kanskje var det 2020 Øystein Sunde sang om “Det året det var så bratt”. Det har i alle fall vært et merkelig år på så mange måter. Også ved at sykkelsesongen først startet i august. Tour de France med start 29. august, etterfulgt av Giro d’Italia som starter 3. oktober. Vi kan i alle fall være ganske sikre på at ingen vil satse på å vinne både Tour de France og Giro d’Italia i år.

Men nå er det omsider i gang. Det har vært sagt at de skal gå uten publikum. Jeg har ingen tro på at det ikke kommer til å være publikum langs veien når syklistene passerer. Et problem er at Tour de France, som pleier å gå i ferietiden, nå går når de fleste er tilbake på jobb — så det blir vanskeligere å følge med.

Også for Tour de France kan dette bli året det var så bratt. Rittet starter med en flat etappe rundt Nice, og deretter er den et bratt etappe rundt Nice. Den spurteren som kan ikle seg den gule trøyen etter første etappe, vil neppe beholde den lenge. Ritt som Tour de France avgjøres i fjellene og på tempoetapper. På typiske spurtetapper klarer man ikke å vinne tilstrekkelig mye tid til at det betyr noe særlig i sammendraget, skjønt vi har flere ganger sett at det går an å tape så mye hvis det f.eks. bli splitt i feltet på grunn av vind, at noen faller utenfor konkurransen om sammenlagtseieren.

I år er det bare én tempoetappe, og den avslutter ganske brutalt opp La Planche des Belles Filles. Så dette er også en etappe for de som kan klatre i høyt tempo, og ikke en etappe for typiske tempospesialister.

Slik sykkelsesongen har vært så langt i år, har i alle fall ikke jeg god nok oversikt til å kunne peke på noen favoritter til de ulike trøyene. Sannsynligvis dukker det opp noen for meg helt ukjente ryttere som markerer seg.

Det er dessverre ingen etapper som utmerker seg som virkelig spennende vinetapper i årets Tour.

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.