Innledning til jusstudiet del 1, om å begynne på et nytt studium

Jeg har laget, eller snarere holder på å lage, en serie vidoeforelesninger som jeg har kalt “Innledning til jusstudiet”. Den er laget for begynnerstudenter på det juridiske studiet. Jeg har tatt utgangspunkt i studieordningen ved Univeristetet i Oslo, og de fagene som undervises som JUS1111 første semester. Det innebærer at mine eksempler er hentet fra det som undervises første semester ved UiO. Forelesningene vil være relevante også for studenter i Bergen og Tromsø, og andre steder hvor det undervises i juridiske fag. Men begynnerfagene der kan være noen andre, slik at mine valg av eksempler ikke passer like godt.

Noen vil mene at særlig denne første forelesningen vil inneholdet mange selvfølgeligheter. Det er tilsiktet. Det selvfølgelige blir gjerne ikke selvfølgelig før noen har sagt det. Vi tar ofte det selvfølgelige som en selvfølge, og derfor sier vi det ikke til våre studenter.

Serien er ennå ikke helt ferdig. Det vil bli et sted mellom 10 og 15 forelesninger, varierende fra ca 20 til ca 50 minutter. Den neste vil handle om det juridiske studiet, og den som følger etter der om visse særtrekk ved jus som fag.

Continue reading Innledning til jusstudiet del 1, om å begynne på et nytt studium

Kan politiet nekte folk å filme eller fotografere deres handlinger?

Utgangspunktet for denne kommentaren er en sak omtalt i Dagbladet, hvor en person har fått et forelegg på 8 000 kr etter å ha filmet at politiet anholdt en gutt. Jeg kjenner ikke saken annet enn gjennom denne avisomtalen, med den risiko og de feilkilder det innebærer å basere seg på medieomtale.

Det er også grunn til å minne om at mobilkameraer antageligvis er noe av det som i dag har betydd mest for f.eks. fargedes rettigheter, som filmingen av arrestasjonen og drapet på George Floyd i USA. Også i Norge har det vært fremsatt påstander om at politiet opptrer diskriminerende overfor mørkhudede ungdommer. Det blir stort sett benektet fra politiets side. Vi kan tror hva vi vil om det. Jeg har ikke grunnlag for å påstå at det faktisk er slik, men jeg har en mistanke om at det stemmer. Derfor er det ønskelig med dokumentasjon, og det overrasker ikke at politiet ikke ønsker at kritikkverdig opptreden dokumenteres.

I saker av denne typen pleier jeg å starte med ytringsfriheten og Grl § 100. Dennes tredje ledd lyder:

“Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.”

Continue reading Kan politiet nekte folk å filme eller fotografere deres handlinger?

Når skal politiet begynne å ta vikepliktsbrudd overfor syklende på alvor?

Så har det skjedd igjen. En syklist er kritisk skadd etter kollisjon med bil. Ifølge Romerikets blad arbeider politet

” så langt ut fra en teori om at bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt.”

I Dagbladet kan vi lese følgende:

“De har kommet i fart, og krasjet nærmest front mot front, muligens i forbindelse med at bilen skulle svinge, sier Granerud.”

Det er sparsomt med opplysninger, og mediene pleier å glemme slike saker fort. Så vi får neppe vite så mye om hva som har skjedd, med mindre det blir en sak for domstolene.

På rutinemessig måte unnskylder politiet bilisten, og sier følgende til Romerikets blad:

“Det er ingen mistanke om at dette er gjort med vilje. Her snakker vi om et uhell. Vi har tatt blodprøve – noe som er normalt i en sånn type sak – av en kvinnelig sjåfør i 70-årene. Nå gjenstår det å avhøre siktede, sier Sveen til Romerikes Blad rundt klokka 18.20 lørdag kveld.”

Continue reading Når skal politiet begynne å ta vikepliktsbrudd overfor syklende på alvor?