Les vins du Tour de France 2020: 8. etappe: Cazères-sur-Garonne > Loudenvielle

Så ble det bare nesten for Edvald Boasson Hagen denne gangen også. Er det noen jeg virkelig unner en suksess, så er det Edvald. Det har vært litt mange nesten for ham.

Dagens etappe er 140 km fjelletappe. I dag møter syklistene den første høykategori eller utenforkategori stigning. Det blir nok ikke en etappe for Edvald.

Pyreneene er en utfordring, ikke bare for de som skal sykle opp de bratte bakkene. Her er det vanskelig å finne vin. Man skulle tro at dagens etappe er laget av avholdsfolk. Den er i alle fall lagt omtrent i en korridor hvor det i alle fall er særdeles vanskelig å finne vin.

Jeg har lett grundig denne gangen, uten særlig hell. Jeg har lett i det jeg har av vinlitteratur her hjemme i Oslo, jeg har googlet og jeg har vært innom departementets egne nettsider, og jeg har sett på turistinformasjon. Turistkontorene pleier ikke være særlig kresne når de anbefaler sin lokale vinproduksjon. Men holder vi oss langs dagens etappe har jeg ikke klart å finne noe.

Når jeg leter etter det som hevdes å være kulinariske spesialiteter, finner jeg bønner, svinekjøtt, sau, svarte høner, ananaskaker osv. Dette er tatt fra en oversikt over spesialiteter fra departementet Hautes-Pyrenées uten at det sies noe om hvor i departementet disse spesialitetene kommer fra. Det nevnes også et par viner, Madiran og Pacherenc du Vic-Bilh. Men de har jeg kontroll på, og de kommer ikke fra den delen av departementet som dagens etappe går gjennom. For å komme til de vinene må vi lenger vestover.

Vi kan ta en omvei mellom gårsdagens målby og dagens startby. Da må vi rundt Toulouse på vestsiden. Nord-vest for Toulouse finner vi områdene Fronton, Lavillendieu og Saint-Sardos. Det er for det meste røde viner, og man bruker mye av druen negrette. Jeg har kjøpt vin herfra når jeg har vært i området, men jeg husker det ikke som særlig interessante viner. Det er en vin man drikker hvis man er i f.eks. Toulouse. Hvis man vil bunkre på vei til dagens startby kan man ta med noe herfra, for man finner ikke mer etter at etappen har startet.

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.