Les vins du Tour de France 2020. 11. etappe: Châtelaillon-Plage > Poitiers

Så ble det Sam Bennett som skulle vinne spurten, og ta sin første etappeseier og den grønne trøyen.

I dag er de nok en flat etappe, på 167 km. Avslutningen er flat, og vinden vil neppe være like utfordrende her som på gårsdagens etappe. Det blir sannsynligvis en massespurt.

Dagens etappe går for en stor del i et slags vinmessig ingenmannsland mellom Bordeaux og Loire. Etappen starter riktignok i området for cognac, så hvis man vil kan man starte dagen med noe sterkt kan man ta et glass cognac. Rytterne forlater imidlertid cognacområdet ganske tidlig. For meg er cognac noe jeg eventuelt drikker om ettermiddagen eller kvelden (jeg drikker generelt veldig lite brennevin), ikke noe jeg starter dagen med. Så jeg kommer ikke til å starte dagen med cognac.

Mange vinområder ligger langs elver. Vi kan nevne noen av de som har navn etter elver: Rhône, Rhin, Mosel og Loire. Vi kan også ta med Goronde og Dordogne, som renner ut ved Bordeaux. Det kan være mange grunner til at det er slik. En grunn er de klimatiske. Elven stabiliserer klimaet. Det blir litt kjøligere om sommeren, og litt mindre kaldt om vinteren — selv om fuktigheten fra elven kan få det til å føles kaldere enn det egentlig er. Vann reflekterer solen. Særlig langs Mosel nyter de beste vinmarkene godt av at de i tillegg til å ha direkte soleksponering, får solen reflektert fra elven. Dessuten: Elvene har i lange tider vært viktige transportårer. Vin fra områdene langs elvene Garonne og Dordogne ble skipet ut via Bordeaux, ofte blandet med vin fra Bordeaux og solgt som bordeauxvin. Vi tenker på Porto i Portugal som stedet hvor man lager portvin. Men først og fremst er Porto utskipningshavn for vinene produsert langs elven Douro.

Vi har evlesystemet som renner ut ved Bordeaux, og vi har elven Loire med sideelver. Her produseres det mye vin. Mellom disse elvene produsers det mindre. Jeg vurderte om vi skulle legge turen om Loire. Men da jeg gransket vinkartene, og da kart over vinområder, ikke vinmenyer på restauranter, så jeg at vi nord for dagnes målby Poitiers har vinområdet Haut-Poitou. Det ligger litt syd for vinområene i Anjou og Saumur, og blir ofte omtalt sammen med disse. Loire er et interessant vinområde, eller man bør kanksje heller si interessante vinområder. Det er mye som det er verdt å smake på mellom Sancerre og Pouilly Fumé høyt oppe langs Loire, og Muscadet fra området nær der elven renner ut i havet. Men jeg satser på at Touren vil vende tilbake til Loire et senere år, og lar alle disse vinene ligge denne gangen.

Haut-Poitou er nok ikke regionens mest interessante vinområde. Her produseres det hvit, rosé og rødvin. Det har skjedd en del endringer med sikte på å øke kvaliteten. Man prioriterer nå sauvignon blanc, gamay og cabernet franc i de bestr områdene. Vinene er fruktige og bør drikkes unge.

Produksjonen er ganske liten, så det kan være utfordrende å finne vinen utenfor regionen.

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.