Les vins du Tour de France 2020. 18. etappe: Méribel > La Roche-sur-Foron

Ikke uventet ble det en heftig avslurning på gårsdagens etappe. Intet er avgjort, men det skal bli vanskelig å få den gule trøyen av Primoz Roglics skuldre.

I dag er det siste etappe i Alpene. Etappen er 168 km lang. Her er det mer enn nok av fjell. Men de siste snaut 20 km går i hovedsak nedover. Vi har sett at det er mulig å tape tid også utfor, men de som ligger best an i sammendraget har stort sett også vist seg å være gode utforkjørere. Det blir i alle fall en helt annen type avslutning enn den vi hadde i går. En sagtakket etappe med harde stigninger kan vise seg å bli en stor utfordring for spurterne, i alle fall hvis det blir kjørt hard i motbakkene. Da kan de bli vanskelig å komme innenfor tidsgrensen.

Apropos tidsgrensen: Jeg synes det er et fremskritt at tidsgrensen nå vises straks vinneren har kommet i mål, og at det telles nedover. Jeg kan ikke huske å ha sett den før i år. Det er ganske komplisert å regne ut tidsgrensen. Jeg har noen tidligere år forsøkt å lage et regneark hvor jeg kan legge inn en del parametere, og få tidsgensen når vinneren kommer i mål. Men det er bedre at vi får en offisiell tid for dette.

Her er det i beste fall vanskelig å finne vin. Hvis rytterne hadde fortsatt litt lenger, og kjørt ned i dalen mot nordøst, da ville de ha kommet ned til Côte d’Arve. Arve er den elven som renner gjennom dalen, og ut i Lac Leman litt øst for Geneve.

Côte d’Arve er en sydvendt skråning som får mykje lys og mykje varme, og som gjør det mulig å dyrke vin akkurat her. Det produseres mest musserende vin, bl.a. med den lokale druen Gringet, sammen med la mondeuse blanche, la grosse roussette og le bon blanc. Det beste området er Ayze. Den musserende vinen herfra kalles ofte champagne savoyard, men det er selvfølgelig ikke en betegnelsen produsentene får lov til å bruke. I området lages også noe vanlig hvitvin. Men produksjonen er liten.

Tour de France 2020

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.