Innføring i opphavsrett – Del 8 og 9, bearbeidelser, inspirasjonsverk og plagiat. Spilleliste

Jeg regner med at YouTube vil blokkere mange av mine musikksitater i denne vidoeforelesningen. Derfor har jeg laget denne spillelisten med det jeg har sitert fra. Den versjonen som er tilgjengelig for studenter som følger kurset RINF 1200 opphavsrett og beslektede rettigheter, har ikk evært utsatt for YouTubes algoritmestyrte sensur, så der er alle musikksitater med.

Hva som blir og hva som ikke blir blokkert, er helt uforutsigbart. Man får bare inkludere det man ønsker å ha med, og se hva som skjer. Denne gangen ble Led Zeppelin, Simple Minds og Josh Groban blokkert, men f.eks ikke Bob Dylan, Johnny Cash eller Rolling Stones.

Noe er blokkert i noen land, slik at i alle fall del to av denne forelesningen er blokkert i Danmark, Japan og Tyskland. Hvorfor, aner jeg ikke.

Jeg har bare tatt med eksempler som ble blokkert av YouTube, og som derfor er redigert ut i YouTube-versjonen av disse forelesningene.

Continue reading Innføring i opphavsrett – Del 8 og 9, bearbeidelser, inspirasjonsverk og plagiat. Spilleliste