Videoforelesning. Innføring i opphavsrett del 10. Vernetid

Jeg har nå kommet til nr 10 i min forelesningsserie om innføring i opphavsrett. Dette er siste delen om de grunnleggende bestemmelser om opphavsrett i åndsverkloven kapittel 1.

Jeg følger systemetatikken i åndsverkloven, som jeg også i hovedsak har fulgt i min bok “Opphavsrett for begynnere”.

Neste hovedtema vil være de nærstående rettigheter, som reguleres i åndsverkloven kapittel 2. Jeg planlegger det som fire forelesninger. Først en introduksjon hvor jeg også vil ta opp produsentrettigheter og kringkastingsselskapene rettigheter. Deretter blir det en om utøvende kunstnere, en om fotografiske bilder (og dermed også litt om grensen mot fotografiske verk), og til slutt i den delen om databaser.

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Oversikt over blogginnlegg om opphavsrett
Blogginnlegg spesifikt for faget RINF 1200, opphavsrett og beslektede rettigheter, bl.a. kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Andre videoforelesninger

 

Illojale politikere som svikter sine velgere: Jan Bøhler

Jan Bøhler har meldt overgang til Senterpartiet. Jeg så ikke helt den komme. Jeg har alltid hatt et ambivalent forhold til Jan Bøhler. Jan Bøhler er blant de altfor få politikere som har vært innvalgt for Oslo, som faktisk har opptrådt som Oslopolitikere og ikke som “rikspolitiker”. Vi trenger flere Oslopolitikere på Stortinget. Han er folkelig, men har samtidig de narcissistiske og autoritære trekk vi ofte finner hos karismatiske politikere, som Carl I Hagen, Gunnar Prestegård, Per Olaf Lundeteigen og hans nye bestevenn Trygve Slagsvold Vedum.

Det er en ærlig sak å skifte parti. Mange har gjort det før, og det kommer sikkert folk også til å gjøre i fremtiden. Ingvald Godal var en markert senterpartipolitiker, før han meldte overgang til Høyre, og ble valgt inn på Stortinget for Høyre.

Men å skifte parti midt i en valgperiode, er illojalt overfor de man er valgt av. At man melder seg ut og fortsetter som uavhengig, er ikke like illojalt som å melde seg inn i et annet parti enn det man er valgt for.

Continue reading Illojale politikere som svikter sine velgere: Jan Bøhler