Videoforelesning. Innføring i opphavsrett del 10. Vernetid

Jeg har nå kommet til nr 10 i min forelesningsserie om innføring i opphavsrett. Dette er siste delen om de grunnleggende bestemmelser om opphavsrett i åndsverkloven kapittel 1.

Jeg følger systemetatikken i åndsverkloven, som jeg også i hovedsak har fulgt i min bok “Opphavsrett for begynnere”.

Neste hovedtema vil være de nærstående rettigheter, som reguleres i åndsverkloven kapittel 2. Jeg planlegger det som fire forelesninger. Først en introduksjon hvor jeg også vil ta opp produsentrettigheter og kringkastingsselskapene rettigheter. Deretter blir det en om utøvende kunstnere, en om fotografiske bilder (og dermed også litt om grensen mot fotografiske verk), og til slutt i den delen om databaser.

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Oversikt over blogginnlegg om opphavsrett
Blogginnlegg spesifikt for faget RINF 1200, opphavsrett og beslektede rettigheter, bl.a. kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Andre videoforelesninger