I vini del Giro d’Italia 2020: Innledning til høstutgaven

Det er et merkelig år. Noe av det minst alvorlige er nok at sykkelsesongen har blitt en helt annen enn slik den var planlagt. Det gjelder både egne sykkelturer og sykkelritt som jeg hadde planlagt å se på TV. Giro d’Italia med start 3. oktober, fem måneder etter normal start og etter at Tour de France er gjennomført. Dette blir merkelig. Det har allerede kommet snø i Stelvio-passet, som syklistene etter planen skal over 22. oktober. For Giro d’Italia er det ikke bare koronapandemien som bidrar til usikkerhet om hvorvidt rittet lar seg gjennomføre som planlagt.

Årets giro skulle etter opprinnelig plan ha startet i Ungarn. Jeg forberedte meg ved å lære litt mer om ungarsk vin. Uten å ha sett på geografien, hadde jeg tenkt omtrent førlgende vinmeny for de tre første etappene: Først en hvitvin fra Balaton, etterfulgt av en rødvin fra Egri, og så avslutte de tre dagene i Ungarn med Tokaij. Nå viste det seg at dette passet ganske dårlig med hvilke etapper som etter planen skulle ha vært syklet i Ungarn. Jeg hadde ikke blitt enig meg meg selv om hvordan jeg skulle løse dette, før koronapandemien kullkastet alle planer.

Jeg begynner planleggingen av disse bloggseriene når rutene bli offentliggjort, hvilket vil si i oktober året før rittet. Dette gjelder både Tour de France og Giro d’Italia. Jeg har ikke sett noen dato for når etappene for Giro d’Italia 2021 presenteres, men jeg regner med at det ikke blir før etter at årets giro er gjennomført. Når rittene er presentert lager jeg oppsettet for hver etappe, og fyller inn med informasjon når den blir tilgjengelig, og når jeg har fått tid til å sette meg inn i drikke og i noen grad mat langs etappene.

Nå er etappene i Ungarn droppet. Hele Giroen skal gå i Italia, men det skal fortsatt sykles 21 etapper. Det er lagt til tre etapper i Italia, som ikke var med på den planen som ble offentliggjort i oktober 2019, og noen etapper er endret for å gjøre plass til nye. Dette har gitt meg noen utfordringer med å revidere det jeg opprinnelig hadde gjort klart. Når rittet kommer til 11. etappe, kommer man inn på etapper som opprinnelig var planlagt.

Årets Giro starter på Scicilia. Her skulle de etter opprinnelig plan ha startet med etappe 4, når Giroen etter planen skulle ha kommet til Scicilia. Giroen starter der 4. etappe skulle ha startet, i Monreale. Men i stedet for en vanlig etappe til Agrigento, blir det en kort og heftig tempoetappe til Palermo. Den er bare 15 km, og det går stort sett nedover. Etappe 2 ender der 4. etappe skulle ha endt etter den opprinnelige planen: I Agrigento. Etappe 3 er den som skulle ha vært etappe 5. Det som skulle ha vært etappe 6 blir etappe 4. Det som skulle ha vært etappe 7 blir etappe 5. Det som nå blir etappe 6 var ikke med i den opprinnelige planen. Det er en delvis ny etappe 7, men ny startby, men med samme målgang som i det som skulle vært etappe 8. Det som skulle vært etappe 9 blir etappe 8. Det som ut fra start og målby skulle ha vært etappe 10, er delt (sikkert men noen nye omveier) til etappe 9 og 10. Så har jeg, foreløpig uten å ha undersøkt det nærmere, basert meg på at Giroen har “kommet i rute”, og at de resterende 11 etappene er som opprinnelig planlagt.

Italiensk vin

Min hovedkilde til  kunnskap om italiensk vin er  Thomas Ilkjær, Paolo  Lolli, Arne Ronold og Ole Udsen: Italiensk vin. Boken kom i tredje utgave i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spennende på vinfronten, er denne utgaven selvfølgelig utvidet sammenlignet med tidligere utgaver. I den forrige utgaven hadde forfatterne valgt en systematikk basert på sykkel, ved å dele den inn etter ledergruppen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen. Jeg syntes i utgangspunktet det var en morsom idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syntes jeg ikke at det fungerte. Når man skulle flytte seg fra en region til en annen, måtte man sjekke i innholdsfortegnelsen i hvilken del av feltet forfatterne hadde plassert naboregionen. I tredje utgave har forfatterne valgt en geogfrafisk systematikk, som fungerer bedre. Støtt din lokale bokhandler, og kjøp den der du pleier å kjøpe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2020

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.