I vini del Giro d’Italia 2020: 1. etappe: Monreale — Palermo

Etter at den plan­lag­te star­ten i Ungarn ble drop­pet, er først etap­pe en 15 km lang tempo­etap­pe. Jeg hus­ker ikke gren­sen for hva som reg­nes som pro­log og hva som reg­nes som tempo­etap­pe, men det betyr uan­sett ikke noe. Det er en kort tempo­etap­pe, uan­sett hva man kal­ler den. Den førs­te kilo­me­te­ren går opp­over, ca 5% i snitt etter mitt øye­mål. Der­fra går de stort sett ned­over til det fla­ter ut, ca 6 km før mål. Her kom­mer det til å bli høy fart, og vi får håpe at ikke noen sat­ser så hardt at de kræ­sjer ut alle­re­de på åpningsetappen.

Mon­rea­le er konge­fjel­let, som det frans­ke Mon­treal. Byen har navn etter fjel­let som het Mon Rea­le, som nå har skif­tet navn til Mon­te Caputo.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020: 1. etap­pe: Mon­rea­le — Paler­mo