I vini del Giro d’Italia 2020: 1. etappe: Monreale — Palermo

Etter at den planlagte starten i Ungarn ble droppet, er først etappe en 15 km lang tempoetappe. Jeg husker ikke grensen for hva som regnes som prolog og hva som regnes som tempoetappe, men det betyr uansett ikke noe. Det er en kort tempoetappe, uansett hva man kaller den. Den første kilometeren går oppover, ca 5% i snitt etter mitt øyemål. Derfra går de stort sett nedover til det flater ut, ca 6 km før mål. Her kommer det til å bli høy fart, og vi får håpe at ikke noen satser så hardt at de kræsjer ut allerede på åpningsetappen.

Monreale er kongefjellet, som det franske Montreal. Byen har navn etter fjellet som het Mon Reale, som nå har skiftet navn til Monte Caputo.

Sicilia er for tiden et av de mest dynamiske og spennende vinområder i Italia. Monreale ligger i provinsen Palermo på vestsiden av Sicilia. Vi er langt syd, og er omtrent like nær Tunis som det italienske fastlandet.

Vi må starte der vi starter, i det området som er Monreale DOC. Det er en relativt ny DOC, opprettet i 2000. Her produseres det rødvin, hvitvin og rosévin. Rødvinen skal ha minst 50% Nero s’Avola og/eller Perricone. Rosévinen skal ha minst 70& Nerellom Mascalese, Perricone og/eller Sangiovese. Hvitvinen skal ha minst 50% Catarratto og/eller Inzolia.

Det brukes også andre druer som Chardonnay, Grillo og Pinot Bianco for hvite viner, og Cabernet Sauvignin, Merlot, Pinot Nero og Syrrah for de røde.

Monreale Riserva Rosso må lagres minst to år, hvorav seks måender på fat før den selges.

Italiensk vin

Min hovedkilde til  kunnskap om italiensk vin er  Thomas Ilkjær, Paolo  Lolli, Arne Ronold og Ole Udsen: Italiensk vin. Boken kom i tredje utgave i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spennende på vinfronten, er denne utgaven selvfølgelig utvidet sammenlignet med tidligere utgaver. I den forrige utgaven hadde forfatterne valgt en systematikk basert på sykkel, ved å dele den inn etter ledergruppen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen. Jeg syntes i utgangspunktet det var en morsom idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syntes jeg ikke at det fungerte. Når man skulle flytte seg fra en region til en annen, måtte man sjekke i innholdsfortegnelsen i hvilken del av feltet forfatterne hadde plassert naboregionen. I tredje utgave har forfatterne valgt en geogfrafisk systematikk, som fungerer bedre. Støtt din lokale bokhandler, og kjøp den der du pleier å kjøpe bøker.

Det finne en bok om sicilansk vin, Bill Nesto og Francis di Savino: The World of Sicilian Wine. Men det er en bok for den som vil sette seg inn i siciliansk vinhistorie og vintradisjon, og ikke så mye en guide for den som ønsker å smake siciliansk vin. Den kan bestilles fra Amazon UK.

Standardverket når det gjelder in i et globalt perspektiv, er Hugh Johnson og Jancis Robinson “The World Atlas of Wine, som kom i en ny, 8. utgave høsten 2019. Den har tidligere vært utgitt i norsk oversettelse med tittelen “Vinens verden”. Den siste norske utgaven er 6. utgave, som kom på norsk i 2008. Da 7. utgave ble utgitt, spurte jeg forlaget (Schibstedt) om den ville komme i norsk utgave. De sa at de ikke hadde noen planer om å gi ut den, og den har heller ikke kommet på norsk. Hvis man skal kjøpe en slik bok, bør det være siste utgave. Er man i stand til å lese engelsk, bør man kjøpe den engelske utgaven. Støtt gjerne din lokale bokhandel, og kjøp den hos dem om de skulle ha den inne. Eller bestill den fra Amazon UK eller Amazon US.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2020

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.