I vini del Giro d’Italia 2020. 2. etappe: Alcamo — Agrigento

Vær og vind spil­te en rol­le på gårs­da­gens åpnings­etap­pe. Miguel Angel Lopez kræ­sjet ut av Giro­en alle­re­de på den førs­te etap­pen. Så kre­ven­de og rask som den førs­te etap­pen var, kun­ne det godt har blitt fle­re. Tobias Foss impo­ner­te med en fem­te­plass i sin Grand Tour-debut.

Dagens etap­pe er rela­tivt flat og 150 km lang. Det går en del opp og ned i begyn­nel­sen, før det fla­ter ut langs kys­ten. En etap­pe langs kys­ten kan være utsatt for vind. Men vær­mel­din­gen ser god ut. Etap­pen avslut­ter med litt i under­kant av 4 km stig­ning på ca 10%. Så det­te er ikke en etap­pe for spurterne. 

Det mes­te av vinen fra Sici­lia pro­du­se­res i den vest­li­ge enden, hvor vi er nå. Iføl­ge Ita­li­ensk vin pro­du­se­res 60% av vine­ne fra Sici­lia i Tra­panio­pro­vin­sen som vi er inn­om i dag, og 18% i Paler­mo, hvor gårs­da­gens etap­pe gikk.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 2. etap­pe: Alca­mo — Agri­gen­to