I vini del Giro d’Italia 2020. 2. etappe: Alcamo — Agrigento

Vær og vind spilte en rolle på gårsdagens åpningsetappe. Miguel Angel Lopez kræsjet ut av Giroen allerede på den første etappen. Så krevende og rask som den første etappen var, kunne det godt har blitt flere. Tobias Foss imponerte med en femteplass i sin Grand Tour-debut.

Dagens etappe er relativt flat og 150 km lang. Det går en del opp og ned i begynnelsen, før det flater ut langs kysten. En etappe langs kysten kan være utsatt for vind. Men værmeldingen ser god ut. Etappen avslutter med litt i underkant av 4 km stigning på ca 10%. Så dette er ikke en etappe for spurterne.

Det meste av vinen fra Sicilia produseres i den vestlige enden, hvor vi er nå. Ifølge Italiensk vin produseres 60% av vinene fra Sicilia i Trapanioprovinsen som vi er innom i dag, og 18% i Palermo, hvor gårsdagens etappe gikk.

Etappen starter i byen Alcamo, og da starter vi i vinområdet Alcamo DOC. Det produseres hvitvin, rosévin og rødvin, men mest hvitvin laget på den lokale druen catarratto. Produksjonsområdet har blitt utvidet i de seren år, og viner fra det opprinnelige området betegnes, som så ofte i Italia, som “classico”. De vinene som selges som Bianco skal ha minimum 60% catarratto, mens det kreves minst 80% i classicovinene. Det produseres også en del vin med druenavn, og kravet er da at de skal ha minst 85% av den druen som er angitt. Rosso sal ha minimm 60% Nero d’Avola. For rosévin er det ingen tilsvarende krav.

Skal vi tro forfatterne av Italiensk vin er det meste av den vinen som produseren en ganske kjedelig catarratto-vin.

Drar vi litt vestover, jeg tror etappen sneier innom denne delen, kommer vil til DOC Marsala. Det er en hetvin som på mange måter kan minne om sherry. Det var engelskmenn som utviklet markedet for denne, som for sherry. Den var populær, men markedet falt sammen på 1960-tallet. Den finnes i tørre og søte varianter. Jeg tenker på den først og fremst som en søt vin. Hvis man skal lage den klassiske italienske desserten Tiramisu, skal man bruke en søt Marsala.

Langs kysten er det ikke noen interessante vinområder.

Italiensk vin

Min hovedkilde til  kunnskap om italiensk vin er  Thomas Ilkjær, Paolo  Lolli, Arne Ronold og Ole Udsen: Italiensk vin. Boken kom i tredje utgave i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spennende på vinfronten, er denne utgaven selvfølgelig utvidet sammenlignet med tidligere utgaver. I den forrige utgaven hadde forfatterne valgt en systematikk basert på sykkel, ved å dele den inn etter ledergruppen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen. Jeg syntes i utgangspunktet det var en morsom idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syntes jeg ikke at det fungerte. Når man skulle flytte seg fra en region til en annen, måtte man sjekke i innholdsfortegnelsen i hvilken del av feltet forfatterne hadde plassert naboregionen. I tredje utgave har forfatterne valgt en geogfrafisk systematikk, som fungerer bedre. Støtt din lokale bokhandler, og kjøp den der du pleier å kjøpe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2020

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.