I vini del Giro d’Italia 2020. 3. etappe: Enna > Etna (Piano Provenzana)

Diego Ulis­si had­de mest igjen på slut­ten, og tok sei­e­ren. Peter Sagan er ikke den sam­me som han var i fjor, og stiv­net i spurten. 

Det er en mer­ke­lig syk­kel­ses­ong, med Giro d’I­ta­lia og Liege-Bas­ton-Liege sam­ti­dig. Jeg fikk med meg fina­len, og så at Juli­an Alap­hi­lip­pe rotet bort sei­e­ren ved å jub­le for tid­lig, og så bli pas­sert av Pri­moz Rog­lic. For en ruti­nert syk­list som Alap­hi­lip­pe må det ikke bare være sær­de­les erger­lig, men også pin­lig å gjø­re en slik tab­be når han spur­ter mot mål i ver­dens­mes­ter­trøye. Og mer mer­ke­lig blir det. Søn­dag om tre uker, da det er fina­le i Gior d’I­ta­lia, en etap­pe i Vuel­ta­en opp til Tour­malet, og Paris-Rou­baix — alt på den sam­me dagen.

Jeg har tid­li­ge­re nevnt at snø kan bli en utford­ring når Giro­en kom­mer til Alpe­ne. Men annet uvar kan også bli en utford­ring. Det­te er drøyt to uker til de skal inn i Pie­mon­te, og det spørs om hvor mye vi ser av det­te i dage­ne som kom­mer, og om de rek­ker å ryd­de opp.

Dagens etap­pe er 150 km, og årets førs­te med toppav­slut­ning. Etap­pen star­ter i Enna, i det sici­li­ans­ke inn­lan­det, går langs foten av Etna, før den avslut­ter med en klat­ring mot top­pen. Her skal ryt­ter­ne opp 18 km med en stig­ning på 7% i snitt, med 10% på det bratteste.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 3. etap­pe: Enna > Etna (Pia­no Pro­ven­za­na)