I vini del Giro d’Italia 2020. 4. etappe: Catania > Villafranca Tirrena

Vi ble i alle fall ikke sær­lig mye klo­ke­re når det gjel­der å pluk­ke favo­rit­ter til årets Giro. Det var trist å se Ger­raint Tho­mas sli­te alle­re­de før den avslut­ten­de bak­ken begyn­te. Ama­tør­vi­deo­er som er pub­li­sert, viser at han traff en drikke­boks. Laget har opp­lyst at han ikke har bruk­ket noe, og at han vil være til obser­va­sjon til i mor­gen, alt­så i dag. At han skul­le lig­ge på 53. plass etter tre etap­per, det had­de gitt høye odds. De nors­ke del­ta­ker­ne gjor­de det hel­ler ikke som vi had­de håpet.

Også dagens etap­pe er en av de opp­rin­ne­lig plan­lag­te etap­pe­ne, da som etap­pe 6. Etap­pen er på 150 km. Ryt­ter­ne skal opp på en ikke alt­for kre­ven­de topp, og så ned igjen.

Hver gang byen Cata­nia duk­ker opp, ten­ker jeg på Arild Fel­borgs flot­te sang “Opera­san­ge­ren”, mes­ter­lig frem­ført av Rolf Just Nil­sen, som åpner slik:

Til Youngs­tor­gets fla­te cam­pag­na
hvor Folke­teat­ret har grunn,
der kom en tenor fra Cata­nia –
Ita­lias Kristiansund.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 4. etap­pe: Cata­nia > Villa­fran­ca Tir­re­na