I vini del Giro d’Italia 2020. 4. etappe: Catania > Villafranca Tirrena

Vi ble i alle fall ikke særlig mye klokere når det gjelder å plukke favoritter til årets Giro. Det var trist å se Gerraint Thomas slite allerede før den avsluttende bakken begynte. Amatørvideoer som er publisert, viser at han traff en drikkeboks. Laget har opplyst at han ikke har brukket noe, og at han vil være til observasjon til i morgen, altså i dag. At han skulle ligge på 53. plass etter tre etapper, det hadde gitt høye odds. De norske deltakerne gjorde det heller ikke som vi hadde håpet.

Også dagens etappe er en av de opprinnelig planlagte etappene, da som etappe 6. Etappen er på 150 km. Rytterne skal opp på en ikke altfor krevende topp, og så ned igjen.

Hver gang byen Catania dukker opp, tenker jeg på Arild Felborgs flotte sang “Operasangeren”, mesterlig fremført av Rolf Just Nilsen, som åpner slik:

Til Youngstorgets flate campagna
hvor Folketeatret har grunn,
der kom en tenor fra Catania —
Italias Kristiansund.

Jeg vet ikke om det var dette som inspirerte folk i Kristiansund til å etablere Operaen i Kristiansund. Det ble hevdet at Rolf Just Nilsen sang vel så godt som den gjestende tenoren fra Catania, men det er bare slikt jeg har hørt og ikke har noe grunnlag for å vurdere. Jeg er ikke sikker på når denne tenoren var i landet. Men “Operasangeren” ble først fremført i Chat Noir-revyen “Så lenge lykken varer” i 1958.

Men nå er det på tide å åpne noe flasker vin. Etappen går først langs kysten på sydsiden, før den krysser over til kysten på nordsiden. Syklistene kommer da inn i området Mamertino DOC. Området fikk DOC-status i 2004. Området skal ha vært kjent for kvalitetsvin i flere tusen år. Ifølge Italiensk vin serverte Julius Cæsar viner herfra ved en av sine banketter, og Plinius den eldre rangerte vinen som nummer fire av 195 viner. Det var da Planeta etablerte seg her, med eiendommen La Baronia i 2011 at området virkelig begynte å ta seg opp. Den mest interessante rødvin av nero d’avola og nocera som er mest interessant.

Vi skal helt opp til det nord-østre hjørnet av Sicialia, et område med relativt kjølig klima, for kjølig til å dyrke den røde/svarte druen Nero d’Avola, som ellers er så typisk for Sicilia. Messinastredet, som er dypt og har en kraftig tidevannsstrøm, bidrar til å kjøle ned klimaet.

Vi ender i området Faro, og tar en vin derfra. Vinene fra Faro er røde. De lages av tre ulike, tradisjonelle druer: Nerello Mascalese og Nerello Cappucio er de to dominerende artene. Noen ganger bruker også Nocera, som kan utgjøre inntil 10% av drueblandingen. Produksjonen er liten, bare ca 180 hl, eller ca 2.000 kasser. På slutten av 1970-tallet var det ingen som produserte Faro vin.

Palari er den produsenten som oftest nevnes som en kvalitetsprodusent fra Faro. Salvatore Geraci  startet å produsere Palari vin for å redde Faro DOC. Vinen ble lansert i 1994, siden har den hvert år fått utmerkelser i Gambero Rosso. Vinen fra Faro regnes som en av de beste, nærmest en ikonisk vin fra Italia.

Italiensk vin

Min hovedkilde til  kunnskap om italiensk vin er  Thomas Ilkjær, Paolo  Lolli, Arne Ronold og Ole Udsen: Italiensk vin. Boken kom i tredje utgave i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spennende på vinfronten, er denne utgaven selvfølgelig utvidet sammenlignet med tidligere utgaver. I den forrige utgaven hadde forfatterne valgt en systematikk basert på sykkel, ved å dele den inn etter ledergruppen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen. Jeg syntes i utgangspunktet det var en morsom idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syntes jeg ikke at det fungerte. Når man skulle flytte seg fra en region til en annen, måtte man sjekke i innholdsfortegnelsen i hvilken del av feltet forfatterne hadde plassert naboregionen. I tredje utgave har forfatterne valgt en geogfrafisk systematikk, som fungerer bedre. Støtt din lokale bokhandler, og kjøp den der du pleier å kjøpe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2020

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.