I vini del Giro d’Italia 2020. 6. etappe: Castrovillari – Matera

Det var en flott seier til Filippo Ganna i går. Jeg synes slike seire er mer stilige enn å vinne med noen centimeter i en spurt.

Bernhard Eisel, som kommenterer på stedet for Eurosport, sa at snø i nord kunne bli en utfordring og at det slett ikke var sikkert at de harde klatreetappene i nord ville bli syklet i år, og at de med sammenlagtambisjoner må begynne å vinne tid nå. De kan ikke vente til de avsluttende fjelletappene.

Dagens etappe er 188 km lang og kupert. Det er en tredjekategoristigning drøyt 25 km før mål, hvor jeg venter at noen vil angripe for å kunne få en luke før avslutningen. Etter at ryterne har kommet ned fra denne høyden, går det oppover ca en mil mot mål. Det blir nok ikke en massespurt på denne etappen heller.

Dagens etappe starter i Consenza-provinsen i regionen Calabria, hvor vi var i går. Men rytterne forflytter seg etter kort tid over i regionen Basilicata. Etappen ender i Matera, og provinsen Matera er et eget vinområde DOC Matera.

Det produseres seks typer vin i Matera, men de er ikke veldig interessante. Det er tre røde:

Matera Rosso lages av Sangiovese, Aglianico og Primitivo, men det kan også være noen andre druer i blandingen. Matera Primitivo skal ha minst 90% Primitivo. Matera Moro skal ha 60% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot og 20% Sangiovese, samt andre lokale druer.

Det er to hvite viner:

Den hvite Matera Greco skal ha minst 85% Greco Bianco, og kan også ha andre, lokale druer. Matera Bianco lages av Malvasia Bianca di Basilicata, Greco Bianco og en del andre hvite druer.

Den sjette vinen er den musserende Matera Spumante, som lages av de samme druene som Matera Bianco.

Italiensk vin

Min hovedkilde til  kunnskap om italiensk vin er  Thomas Ilkjær, Paolo  Lolli, Arne Ronold og Ole Udsen: Italiensk vin. Boken kom i tredje utgave i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spennende på vinfronten, er denne utgaven selvfølgelig utvidet sammenlignet med tidligere utgaver. I den forrige utgaven hadde forfatterne valgt en systematikk basert på sykkel, ved å dele den inn etter ledergruppen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen. Jeg syntes i utgangspunktet det var en morsom idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syntes jeg ikke at det fungerte. Når man skulle flytte seg fra en region til en annen, måtte man sjekke i innholdsfortegnelsen i hvilken del av feltet forfatterne hadde plassert naboregionen. I tredje utgave har forfatterne valgt en geogfrafisk systematikk, som fungerer bedre. Støtt din lokale bokhandler, og kjøp den der du pleier å kjøpe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2020

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.