I vini del Giro d’Italia 2020. 8. etappe: Giovinazzo > Vieste

Arnaud Déma­re tok hjem også gårs­da­gens etap­pe, selv om han ikke klar­te å hol­de koro­na­av­stand til kon­kur­ren­te­ne den­ne gan­gen. Groupa­ma FDJ had­de ingen stor sukess i Tour de Fran­ce. Kan­skje har de mind­re press på seg i Giroen. 

Dagens etap­pe er en i hove­sak flat etap­pe. Det er to klas­si­fi­ser­te stig­nin­ger, den førs­te omtrent på midt­en og den and­re når det gjen­står ca 50 km. Ingen av dis­se er så har­de at de bør gi sto­re utslag. Den sis­te delen er gans­ke kupert, og etap­pen avslut­ter med en run­de rundt Vies­te, med en del kor­te, men like­vel hef­ti­ge bak­ker. Jeg vil tro at det ikke vil være de mest typis­ke spur­ter­ne som kom­mer først til mål her. Kan­skje kan et brudd gå inn.

Før vi går til dagens etap­pe, kom­mer jeg litt til­ba­ke til det jeg tid­li­ge­re har sagt om at søn­dag om to uker kun­ne bli en hard dag for de som liker å føl­ge med på syk­kel, med fina­le i Giro­en, en etap­pe i Vuel­ta­en og Paris Rou­baix. Nå er det avgjort at Paris-Rou­baix er avlyst, så val­get står “bare” mel­lom Giro­en og Vueltaen.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 8. etap­pe: Gio­vi­naz­zo > Vies­te