I vini del Giro d’Italia 2020. 10. etappe: Lanciano – Tortoreto

Første dag etter hvildagen, og det er alltid spennende hva slags nyheter som dukker opp i løpet av den dagen. Tidligere kom gjerne dopingavsløringene på denne dagen. Nå er det Covid-19 som skaper mye av spenningen. Simon Yates har testet positivt for Covid-19, og er dermed ute av rittet. Det rapporteres om betydelig nervøsitet nå som smitten også har kommet til rytterne. Men jeg har ikke fått med meg at flere er smittet.

Dagens etappe er en 177 km lang, ganske flat etappe. Men mot slutten skal syklistene over fem små topper. De er nok ikke noen veldig utfordrende klatringer. Men kombinasjonen hav og kanskje vind, og kupert avslutning tilsier at her kan vi vente angrep fra noen som vil gå i brudd.

Vi er fortsatt i Abruzzo, og jeg innser at jeg burde ha holdt litt mer igjen på søndag, og latt litt mer av vinen vente til i dag. Vi starter litt lenger nord enn der søndagens etappe forlot kysten.

Det er tre små områder med egen klassifisering nær starten av etappen. Den første vi kommer inn i er DOC Ortona, Det er et lite område i Chieti-provinsen, hvor det produseres rødvin av Montepulciano, og hvitvin av Trebbinao Abruzzese og Trebbiano Toscano. Det er ikke mye som skiller dette fra andre viner fra denne delen av Abruzzo. I Italiensk vin sies at det er vanskelig å gjennomskue hvorfor dette området har fått egen DOC-status.

To andre små områder som etappen går rundt, men egentlig ikke er innom, er DOC Tullum (Terre Tollesi) og DOC Villamagna. I den siste produseres bare rødvin, i den første både rødvin og hvitvin. Men produksjonen er liten.

Søndag nevnte jeg DOCG Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane. Jeg burde ha ventet med den til i dag. Søndag svingte etappene vekk fra kysten før vi kom hit. I dag avsluttes etappen i dette området. Jeg burde også ha nevnt at navnet i 2016 ble endret til DOCG Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo. De beste montepulciano-baserte rødvinene fra Abruzzo kommer herfra.

DOC Abruzzo, som dekker stort sett de samme geografiske områdene som Montepulciano og Trebbiano d’Abruzzo. Innenfor denne klassifiseringen tillates flere druetyper, og det lages i hovedsak hvitvin, men også noe annet. Peccorino er en drue som har blitt populær innenfor denne klassifiseringen.

Italiensk vin

Min hovedkilde til  kunnskap om italiensk vin er  Thomas Ilkjær, Paolo  Lolli, Arne Ronold og Ole Udsen: Italiensk vin. Boken kom i tredje utgave i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spennende på vinfronten, er denne utgaven selvfølgelig utvidet sammenlignet med tidligere utgaver. I den forrige utgaven hadde forfatterne valgt en systematikk basert på sykkel, ved å dele den inn etter ledergruppen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen. Jeg syntes i utgangspunktet det var en morsom idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syntes jeg ikke at det fungerte. Når man skulle flytte seg fra en region til en annen, måtte man sjekke i innholdsfortegnelsen i hvilken del av feltet forfatterne hadde plassert naboregionen. I tredje utgave har forfatterne valgt en geogfrafisk systematikk, som fungerer bedre. Støtt din lokale bokhandler, og kjøp den der du pleier å kjøpe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2020

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.