I vini del Giro d’Italia 2020. 14. etappe: Conegliano > Valdobbiadene (Prosecco Superiore vinetappe)

Jeg had­de ikke ven­tet at to til­syne­la­ten­de enk­le stig­nin­ger skul­le gi sli­ke utslag som de gjor­de i går. Det ble en hef­tig og inter­es­sant etappe.

Dagens etap­pe er en 33,7 km indi­vi­du­ell, små­kup­pert tempo­etap­pe. Den brat­tes­te stig­nin­gen under­veis er 19% opp mot førs­te mel­lom­tid. Den­ne type ritt vin­nes i fjel­le­ne og på tempo­etap­pe­ne. Det er på dis­se etap­pe­ne man kan vin­ne nok tid til at det gir utslag i sam­men­dra­get. Så det blir spen­nen­de å hva salgs utslag dagens etap­pe gir.

En etap­pe som av arran­gø­re­ne har fått til­nav­net “Prosecco Superio­re vin­e­tap­pe”, det er ikke sær­lig tvil om hva vi skal drik­ke til den­ne. Her blir det bob­ler i form av prosecco.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2020. 14. etap­pe: Coneg­li­a­no > Val­dob­bia­de­ne (Prosecco Superio­re vin­e­tap­pe)