I vini del Giro d’Italia 2020. 15. etappe: Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) > Piancavallo

Filippo Ganna ser ut til å være tempokongen i årests giro. João Almeida trygget sin ledelse i sammendraget.

Nå er det en fjelletappe på 185 km. med målgang på en førstekategoristigning. Om jeg har oppfattet det rett, har man ikke noen “utenfor kategori” i Giro d’Italia, så førstekategori er de hardeste bakkene.

Dette er siste etappe før den andre hviledagen, og rytterne bør nok satse som om dette er finalen. De har vært en del koronautbrudd og det har vært klaget over dårlig smittevern. Så det blir spennende å se hvordan resultatene av neste runde med koronatesting blir, og om giroen kommer til å fortsette etter hviledagen. I tillegg kommer risikoen for snø i fjellene i den tredje uken i giroen. Det er kanskje ikke nødvendig å si mer enn at den alpine world-cupen startet denne helgen.

Vi nærmer oss nå fjellene, og i fjellene er det vanskelig å finne vin. Men vi kan ta med oss litt vin fra områdene som etappen går gjennom, før rytterne går løs på fjellet.

Vi er i regionen Friuli. Selv om Giroen så langt i år ikke har vært i denne regionen, har vi allerede vært i DOC Delle Venezie, sin dekker hele Friuli, Veneto og Trentinoprovinsen. Det er som tidligere nevnt en klassifisering for Pinot Griogio, og kan komme til å omfatte 85% av Pinot Grigio produksjonen. Men dette området fikk sin klassifikasjon så sent som i 2017, så vi vet ennå ikke hvilken betydning den vil få.

Vi kan også ta med at Friuli nå har blitt inkludert i DOC Prosecco, og selve den lille byen Prosecco er i Friuli. Men vi repterer ikke prosecco.

En annen ganske ny DOC er DOC Friuli, som dekker godt og vel den sydlige halvdelen av Friuli. Den ble opprettet i 2016, så det gjenstår også her å se hvilken betydning den vil få. Dette er en omfattende DOC, som inkluderer ti hvitviner, syv røde og fire spumante Flere av de beste vinprodusentene i området har til nå valgt å klassifisere sine viner på IGT-nivå, og man håper at den nye DOCen vil bidre til å løfte disse.

Endelig har vi DOC Friuli Graves, hvor dagens etappe starter. Navnet skriver seg fra den grusholdige jorden.

Friuli er et av de mest interessante hvitvinsområdene i Italia. Det jeg skriver over tyder ikke akkurat på det. Men det er fordi de mest interssante områdene ligger i den østlige delen av Friuli. Tirsdagens etappe går i det området, så det kommer vi tilbake til på tirsdag, forutsatt at Giroen fortsetter etter den andre hviledagen.

Uansett er det hviledag i morge, og vi får se om vi får flere negative meldinger, som positive covid-19 tester. Det er et paradoks at negative prøver er positive nyheter, mens positive prøver er negative nyheter.

Italiensk vin

Min hovedkilde til  kunnskap om italiensk vin er  Thomas Ilkjær, Paolo  Lolli, Arne Ronold og Ole Udsen: Italiensk vin. Boken kom i tredje utgave i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spennende på vinfronten, er denne utgaven selvfølgelig utvidet sammenlignet med tidligere utgaver. I den forrige utgaven hadde forfatterne valgt en systematikk basert på sykkel, ved å dele den inn etter ledergruppen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen. Jeg syntes i utgangspunktet det var en morsom idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syntes jeg ikke at det fungerte. Når man skulle flytte seg fra en region til en annen, måtte man sjekke i innholdsfortegnelsen i hvilken del av feltet forfatterne hadde plassert naboregionen. I tredje utgave har forfatterne valgt en geogfrafisk systematikk, som fungerer bedre. Støtt din lokale bokhandler, og kjøp den der du pleier å kjøpe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2020

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.