Videoforelesninger: Ytringsfrihet og medieregulering

Også dette semesteret vil undervisningen ved UiO i hovedsak være digital. Jeg har begynt å produsere og gjøre tilgjengelig forelesninger om Ytringsfrihet og medieregulering, for faget RINF 1100.

RINF 1100 er et fag som gir 10 studiepoeng. Det ble opprinnelig utviklet for studieprogrammet Digitale medier, et studieprogram som ble lagt ned omtrent da det virkelig begynte å bli behov for det — noe som dessverre skjer litt for ofte ved Universitetet i Oslo. Det snakkes vakkert om tverrfaglighet ved festlige anledninger. Men ingen anser tverrfaglighet som en del av sin kjernevirksomhet, slik at når instituttene skal konsolidere sin virksomhet og spare penger, kutter man det som ikke er kjernevirksomheten. altså det tverrfaglige, slik at man fortsatt kan holde seg i sine siloer.

Under normale forhold er dette en forelesningsserie på 10*2 (forelesnings)timer. Men når vi ikke har tilgang på rom og tilpasning til andre timeplaner som begrensning, velger jeg å ikke holde meg til det formatet. Det vil bli noen kortere, kanskje også noen lengre forelesninger, og det vil nok bli fler enn det er i vanlige semestre.

Continue reading Videoforelesninger: Ytringsfrihet og medieregulering

Sosiale medier, Trump og ytringsfrihet

Donald Trump er utestengt fra Twitter for alltid. Jeg godtet meg da jeg leste det. Jeg er ikke bedre. Men etter litt ettertanke, kom jeg til at det er dypt problematisk. Selv om vi umiddelbart kan more oss over at verdens enn så lenge mektigste mann utestenges fra sitt favorittmedium, bør vi være i stand til å tenke prinsipielt.

Vi bør ikke være dobbeltmoralske slik at vi synes det er helt OK at de vi ikke liker utestenges, mens vi mener det er uakseptabelt når de vi sympatiserer med utestenges, som da Anine Kierulf ble midlertidig utestengt fra Facebook etter å ha postet et bilde av Hitler, og da Facebook blokkerte Aftenpostens gjengivelse av det ikoniske bildet av Vietnamjenta som rømmer fra napalmbombene.

Continue reading Sosiale medier, Trump og ytringsfrihet

Fri fra 2021

Så er vi ved et nytt årsskifteskifte, og nye verk “faller i det fri”. Som jeg pleier å minne om på disse tider, varer opphavsretten i 70 år etter utløpet av opphavers dødsår. Det er verk etter opphavere som døde i 1950 som denne gangen faller i det fri.

Litteratur

Vi kan starte med noen betydningsfulle forfattere. Tre nobelprisvinnere døde i 1950.

Den første er Eric Arthur Blair, bedre kjent under sitt pseudonym George Orwell. Han døde av tuberkulose, bare 46 år gammel. Blant hans kjente bøker er “Animal Farm”, som i norsk oversettelse heter “Kamerat Napoleon”, hvor vi blant annet finner uttrykket at “alle er like, men noen er likere enn andre”. Hans mest kjente bok er antageligvis “1984”. Som det meste av fremtidslitteratur, handet den om nåtiden — om 1948 da den ble skrevet, men han snudde om på de to siste sifrene.

Når det gjelder forfattere, uansett sjanger, må vi huske at det er originalen som faller i det fri 70 år etter opphavers dødsår. Hvis den er oversatt, som flere av George Orwells bøker er, vil oversetteren ha opphavsrett til oversettelsen. Den norske utgaven av 1984 som jeg fant hos bokhandlere nå, er oversatt av Bjørn Alex Herrman. Han er fortsatt i live, så oversettelsen vil være vernet i mange år ennå.

Continue reading Fri fra 2021