Videoforelesninger: Ytringsfrihet og medieregulering

Også dette semesteret vil undervisningen ved UiO i hovedsak være digital. Jeg har begynt å produsere og gjøre tilgjengelig forelesninger om Ytringsfrihet og medieregulering, for faget RINF 1100.

RINF 1100 er et fag som gir 10 studiepoeng. Det ble opprinnelig utviklet for studieprogrammet Digitale medier, et studieprogram som ble lagt ned omtrent da det virkelig begynte å bli behov for det — noe som dessverre skjer litt for ofte ved Universitetet i Oslo. Det snakkes vakkert om tverrfaglighet ved festlige anledninger. Men ingen anser tverrfaglighet som en del av sin kjernevirksomhet, slik at når instituttene skal konsolidere sin virksomhet og spare penger, kutter man det som ikke er kjernevirksomheten. altså det tverrfaglige, slik at man fortsatt kan holde seg i sine siloer.

Under normale forhold er dette en forelesningsserie på 10*2 (forelesnings)timer. Men når vi ikke har tilgang på rom og tilpasning til andre timeplaner som begrensning, velger jeg å ikke holde meg til det formatet. Det vil bli noen kortere, kanskje også noen lengre forelesninger, og det vil nok bli fler enn det er i vanlige semestre.

Continue reading Videoforelesninger: Ytringsfrihet og medieregulering