Videoforelesninger: Ytringsfrihet og medieregulering

Også dette semesteret vil undervisningen ved UiO i hovedsak være digital. Jeg har begynt å produsere og gjøre tilgjengelig forelesninger om Ytringsfrihet og medieregulering, for faget RINF 1100.

RINF 1100 er et fag som gir 10 studiepoeng. Det ble opprinnelig utviklet for studieprogrammet Digitale medier, et studieprogram som ble lagt ned omtrent da det virkelig begynte å bli behov for det — noe som dessverre skjer litt for ofte ved Universitetet i Oslo. Det snakkes vakkert om tverrfaglighet ved festlige anledninger. Men ingen anser tverrfaglighet som en del av sin kjernevirksomhet, slik at når instituttene skal konsolidere sin virksomhet og spare penger, kutter man det som ikke er kjernevirksomheten. altså det tverrfaglige, slik at man fortsatt kan holde seg i sine siloer.

Under normale forhold er dette en forelesningsserie på 10*2 (forelesnings)timer. Men når vi ikke har tilgang på rom og tilpasning til andre timeplaner som begrensning, velger jeg å ikke holde meg til det formatet. Det vil bli noen kortere, kanskje også noen lengre forelesninger, og det vil nok bli fler enn det er i vanlige semestre.

Forelesningene er tilgjengelige på semestersidene for faget RINF 1100. Men det krever pålogging. Jeg har også valgt å gjøre forelesningene tilgjengelig på YouTube, slik at de er tilgjgengelige for alle interesserte. Dette er de forelesningene som så langt er tilgengelige:

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repetisjonsforelesninger som er en hurtiggjennomgang av de temaene som har vært gjennomgått i forelesningene. Den  er først og fremst laget for studenter som skal opp til eksamen i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger