Ytringsfrihetens rettslige grunnlag mm. Nye videoforelesninger om ytringsfrihet

Etter den timeplanen som ble satt opp før landet igjen stengte ned, skulle jeg ha holdt mine forelesninger onsdager 1015-1200. Nå som alle forelesninger skal formidles digitalt er min ambisjon å publisere forelesninger omtrent på dette tidspunktet. Bare for å ha sagt det også: Jeg er ikke digital og snakker ikke digitalt, selv om mine forelesninger formidles gjennom digitale kanaler.

Etter en innledende runde, begynner vi nå å nærme oss de mer juridiske spørsmål, som hva som er ytringsfrihetens rettslige grunnlag. Men jeg er også innom ulike former for ytringer og at ikke alle ytringer har like sterkt vern.

Continue reading Ytringsfrihetens rettslige grunnlag mm. Nye videoforelesninger om ytringsfrihet