Ytringsfrihetens rettslige grunnlag mm. Nye videoforelesninger om ytringsfrihet

Etter den timeplanen som ble satt opp før landet igjen stengte ned, skulle jeg ha holdt mine forelesninger onsdager 1015-1200. Nå som alle forelesninger skal formidles digitalt er min ambisjon å publisere forelesninger omtrent på dette tidspunktet. Bare for å ha sagt det også: Jeg er ikke digital og snakker ikke digitalt, selv om mine forelesninger formidles gjennom digitale kanaler.

Etter en innledende runde, begynner vi nå å nærme oss de mer juridiske spørsmål, som hva som er ytringsfrihetens rettslige grunnlag. Men jeg er også innom ulike former for ytringer og at ikke alle ytringer har like sterkt vern.

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repetisjonsforelesninger som er en hurtiggjennomgang av de temaene som har vært gjennomgått i forelesningene. Den  er først og fremst laget for studenter som skal opp til eksamen i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger