Ytringsfrihetens grenser — innledning. Videoforelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Det er en ny onsdag, og tid for å publisere flere forelesninger i denne serien med videoforelesniger om ytringsfrihet og medieregulering. Vi begynner nå på hoveddelen om ytringsfrihetens grenser. Dette er innledende forelesninger, og det er en innledningsforelesning om hatefulle og diskriminerende ytringer. Først neste uke begynner vi å grave oss ned i spørsmålene.

Temaer for de forelesningene som legges ut i denne omgang er

Continue reading Ytringsfrihetens grenser — innledning. Videoforelesninger om ytringsfrihet og medieregulering