I vini di Giro d’Italia 2021. Mye god vin langs årets Giro

Koronpandemien kaster ikke bare lange skygger inn i 2021. Giro d’Italia 2020 skulle ha gått i mai, når det rittet pleier å gå. Rittet skulle ha startet med tre etapper i Ungarn. Slik gikk det ikke. Koronapandemien gjorde at rittet ikke kunne gjennomføres i mai. De kunne heller ikke basere seg på å besøke flere land. Rittet ble utsatt og Ungarn ble droppet. Jeg hadde allerede begynt å lese meg opp på ungarsk vin, så jeg håper Ungarn kommer tilbake.

Rittet ble utsatt til oktober, klemt inn i en høstsesong som ble veldig trang. Etter alle ryktene som gikk, skulle giroen i 2021 ha startet på Sicilia. Men de valgte å starte med tre etapper på Sicilia i 2020. Jeg fikk inntrykk av at de flyttet noe av det som var planlagt for 2021 fram til 2020. Rittet ble gjennomført i oktober, og var ikke ferdig på det tidspunktet de vanligvis offentliggjør neste års Giro. De annonserte ikke noen dato for offentiggjøring av etappene for 2021. Jeg sitter med et inntrykk av at de har arbeidet desperat med å få etappene på plass. De tre første etappene ble offentliggjort for en tid siden, og i dag kom resten.

Jeg har så langt ikke rukket å studere etappene i detalj. Men det åpner med tre etapper i Piemonte. I den regionen pleier ikke utfordringen å være å finne god vin, men hilke viner som skal utelates.

Giroen går så ned Posletten, og er innom Parma, Bologna og Modena for å nevne noen byer. Jeg forbinder disse byene mer med mat enn med vin. Men vi skal nok klare å finne vin til denne maten.

De etappene som følger går for en stor del inne i landet, i eller ved foten av Appenninene. Giroen er her innom noen av de mer jordskjelvutsatte områder i Italia.

Her kan det være utfordrende å finne interessant vin. Noe av den mest interesssante vinen kommer fra disse områdene, men det er også deler av disse områdene hvor det er vanskelig å finne spennende vin.

Årets Giro går ikke veldig lang sør i Italia dette året. Ved Foggia, nord i Puglia dreier Giroen vestover for så igjen å sette kursen nordover.

En av regionene som strekker seg inn i disse områene er Toscana, en av de store vinregionene i Italia. Jeg vil her særlig fremheve 11. etappe fra Perugia til Montalcino, som arrangøren har valgt å kalle Brunello di Montalcino Wine Stage.

Vi skal en tur innom Veneto, med målgang i Romeo & Julies by Verona. Og vi skal innom Friuli.

Avslutningen blir som den pleier å være, med harde fjelletapper i nord, ispedd noen ganske flate etapper. Det er alltid en utfordring å finne vin i fjellene. Førsteinntrykket er at det skal være mulig å finne vin til de fleste av disse etappene også. Men her må jeg studere kartene mer grundig.

Det er visse tradisjoner i disse store rittene. Giro d’Italia har de senere år stort sett blitt avsluttet med en tempoetappe i Milano. Slik vil også årets Giro bli avsluttet. Til tradisjonelle finaler hører tradisjonelle viner. Italias beste musserende vin, Franciacorta produseres ikke så langt fra Milano. Det blir nok Franciacorta til finalen også i årets Giro.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2021

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.