Nye videoforelesningrer om ytringsfrihet og medieregulering: Ærekrenkelser

Ny onsdag, og jeg har igjen lagt ut noen forelesninger i serien om ytringsfrihet og medieregulering. Denne gangen er det tre forelesninger om ærekrenkelser. Dette er et tema som det kunne ha vært skrevet en egen bok og vært holdt en lang forelesningsserie om, men her holder jeg meg innenfor rammen av faget RINF 1100, hvor ærekrenkelser er en av mange begrensninger i ytringsfriheten.

Den første forelesningen er om hvilke ytringer som kan være krenkende, og den andre om når i utgangspunktet krenkende ytringer ikke pådrar ansvar. Den tredje er en meningsytring om hvorvidt det var riktig å avkriminalisere ærekrenkelser.

Da vi nå har en debatt om blant annet ærekrenkelser i sammenheng med Marte Michelets bok “Hva visste hjemmefronten”, tar jeg med lenker til mine to tidligere kommentarer til denne saken: “Marte Michelet og ytringsfriheten” og “Intent rettslig grunnlag for å kreve at Marte Michelets bok trekkes tilbake eller for å kreve oppreisning”. Den saken reiser først og fremst spørsmål om vern for avdøde personers ære. Dette er et tema jeg vil komme tilbake til med en felles behandling av avdødes vern, etter å ha vært gjennom privatlivets fred, retten til eget bilde og personvern. Stay tuned!

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repetisjonsforelesninger som er en hurtiggjennomgang av de temaene som har vært gjennomgått i forelesningene. Den  er først og fremst laget for studenter som skal opp til eksamen i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger