Mer Marte Michelet: Erstatning for skade på forfedres rykte?

Er det egentlig mulig å kreve erstatning hvis noen skader dine forfedres rykte? spør Aftenposten. Jeg har tidligere svart nei på dette spørsmålet, både i denne bloggen og i Aftenposten. De krenkedes advokat, John Christian Elden sier dette til Aftenposten:

“Det er et rettslig spørsmål om denne 15-årsfristen også avgrenser negativt når oppreisning kan tilkjennes. Etter å ha gått gjennom rettskildene har vi kommet til at dette er et spørsmål det er mulig å prosedere for retten.”

Det er i alle fall noe de ikke bør vinne fram med. Rettslig sett er det uholdbart. Grunnloven § 100 sier at innskrenkinger i ytringsfriheten skal være fastsatt i lov. Det samme står i Den europeiske menneskerettskonvensjonen art 10. Oppreisning for krenkelse av avdøde personer vil uten tvil være en innskrenking av ytringsfriheten, og det krever hjemmel i lov. Den lovbestemmelsen vi har er skadeserstatningsloven § 3-6a, som gir hjemmel for å kreve oppreisning for krenkelser dersom den krenkede døde mindre enn 15 år før krenkelsen. Noen lovhjemmel for å kreve oppreisning for krenkelser av personer som døde tidligere enn dette, finnes ikke.

Continue reading Mer Marte Michelet: Erstatning for skade på forfedres rykte?