Ytringsfrihet og medieregulering. Fem nye forelesninger med hovedtema vern om privatliv

Jeg rakk ikke helt den dead line jeg har gitt meg selv med alle de forelesningene jeg hadde planer om å slippe i dag. I dag er det fem forelesninger med et slags hovedtema om vern av privatliv. Det er blant annet en forelesning om det temaet som har blusset opp med fornyet aktualitet i kjølvannet av debatten rundt Marte Michelets bok “Hva visste hjemmefronten”: Vern for avdøde personers minne.

Dagens temaer er:

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repetisjonsforelesninger som er en hurtiggjennomgang av de temaene som har vært gjennomgått i forelesningene. Den  er først og fremst laget for studenter som skal opp til eksamen i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger