Ytringsfrihet og medieregulering. Nye videoforelesninger

Så er det igjen onsdag, og det er tid for å legge ut en ny blokk med forelesninger. De temaer som tas opp i disse forelesningene er

Vi begynner nå å nærme oss slutten av den delen som handler om ytringsfrihetens grenser.

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repetisjonsforelesninger som er en hurtiggjennomgang av de temaene som har vært gjennomgått i forelesningene. Den  er først og fremst laget for studenter som skal opp til eksamen i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger