Flere videoforelesninger. Provokasjon, ansattes ytringsfrihet, informasjonsfrihet mm.

Denne onsdagen legger jeg ut fire nye forelesninger, om

Dette er de siste forelesningene om det som direkte gjelder ytringsfrihet og ikke minst begrensninger i ytringsfriheten. De gjenværende forelesninger vil være om medieregulering, Man kan si at medieregulering også for det meste vil være regulering av ytringsfrihet.

I saker har de som har kommet med ytriingene vist til at de bare har svart på spørsmål, eventuelt at det har vært svar på en provokasjon. Pressen gjengir ofte ytringer som etter sitt innhold er ulovlige, uten at de har blit tiltalt for medvirkning. Pressen har et referatprivilegium. Den tredje av dagens forelesninger handler om ansattes ytriingsfrihet, og den siste er om informasjonsfrihet: Retten til å motta og ha informasjon

Det vil komme noen forelesninger om medieregulering, som avslutter denne serien. Jeg kommer også til å lage en eller to repetisjonsforelesninger, som jeg først og fremst lager for studenter som skal ta eksamen i faget RINF 1100.

Forelesninger om ytringsfrihet og medieregulering

Innledning

Hatefulle og diskriminerende ytringer

Ærekrenkelser

Privatlivets fred mm

Repetisjon

Jeg har laget to repetisjonsforelesninger som er en hurtiggjennomgang av de temaene som har vært gjennomgått i forelesningene. Den  er først og fremst laget for studenter som skal opp til eksamen i faget RINF 1100.

Andre videoforelsninger