Gi tax-free kvote til togreisende

I dag belønnes flyreisende med å kunne kjøpe tobakk, alkohol, sukkervarer og kosmetikk avgiftsfritt. Kommer man fra utlande med tog, får man ikke denne muligheten. En gang i tiden var det en viss logikk i tax-free salget. Vi kan ta med noe av det vi har kjøpt i utlandet, uten at betale toll og avgifter. Vi har en generell grense på at vi kan ta med varer for inntil 6 000 kroner kjøpt i utlandet hvis man har oppholdt seg utenfor Norge i minst 24 timer. Men man kan ikke ta med alkohol og/eller tobakk for 6 000 kr. Så det ble fastsatt egne kvoter for dette.

Det er toll og avgifter på innførsel, mens utførsel er avgiftsfritt. Så varer har blitt solgt avgiftsfritt for utførsel som reisende har kunnet ta med inn i ankomstlandet.

Da det ble åpnet for å kjøpe avgiftsfritt ved ankomst, ble idiotien i ordningen virkelig klar. Dette har ikke noe å gjøre med toll- og avgiftsfri innførsel. Det er en ren belønning av folk som reiser med fly.

Jada, det er et tåpelig forslag. Men det er ikke mer tåpelig enn at folk som ankommer med fly fra utlandet belønnes med å kunne kjøpe tax-free varer når de lander på en norsk flyplass. Det er ingen grunn til at folk som ankommer på miljøvennlig vis skal behandles dårligere enn de som reiser på mest miljøskadelige vis. Jeg mener tax-free salget er meningsløst, men så lenge det består bør det ikke bare brukes for å promotere miljøskadelige reisemåter.

I alle fall for vin og brennevin kan dette gjøres enklt. Man får en voucher, gjerne digital, som kan løses inn på den enkeltes lokale Vinmonopol innen en viss frist, slik at man kan handle avgiftsfritt. Det er ikke noe mer tåpelig enn at folk som kan vise fram et boardingkort som viser at de ha ankommet fra utlandet, kan handle avgiftsfritt på Gardermoen og andre flyplasser.

Vi kan også opprette tax-free butikker på de største jernbanestasjonene som mottar utenlandstog. Det vil i alle fall omfatte Oslo S og Trondheim. Kanskje også Narvik, noen stasjoner i Østfold og langs Kongsvingerbanen. Man kan også ha forhåndsbestilling av varer, som utleveres ved ankomst på angitt stasjon.

I dag blir vi lurt av av at det er “avgiftsfritt”. Salget gir stor fortjeneste til de som driver butikkene, som priser akkurat så høyt at vi likevel tror vi sparer mye penger på å handle hos dem. Avinor tar godt betalt for at de skal kunne selge på deres flyplasser, og dette er en skatt vi betaler som går til å holde liv i ulønnsomme flyplasser i Norge. Med sprit og tobakk skal landet bygges. Det ville vært bedre om inntekter fra et slikt salg ville gå til å opprettholde og videreutvikle jernbanelinjer som ikke lønner seg, fremfor å stimulere til mer miljskadelig transport.

Det er et generelt problem at Avinor kan operere som en stat i staten, med egne avgifter som de kan bruke til egne formål, uavhengig av samfunnets øvrige prioriteringer. Jeg tror dette også gjelder for en del havnemyndigheter, men det lar jeg ligge i denne omgang. Drift av flyplasser bør betales gjennom landingsavgifter m.m., som vil føre til høyere flypriser. Det er helt greit at flypriser ikke skal subsidieres gjennom salg av helseskadelige produkter.

Vi unngår neppe en form for avgiftsfri import, og det er nok heller ikke ønskelig. Innenfor EU har man rause kvoter. Men dette er basert på at man har betalt avgift i det landet hvor varen er kjøpt. Forskjeller i avgiftsnivå og generelt kostnadsnivå vil gjøre at man fortsatt vil kunne spare noe ved å handle visse varer i andre land. Om jeg har forstått utgangspunktet rett (her har jeg ikke satt meg inn i detaljer), kan vi ta med oss varer kjøpt i utlandet avgiftsfritt inn i landet, opp til et visst beløp. Jeg er redd det har hendt at jeg har hatt med varer for mer enn tillatt beløp. Kvoten for særlig avgiftsbelagte varer er egentlig en begrensning innenfor denne totalkvoten. Vi kan ikke bruke hele beløpet til å ta inn tobakk eller brennevin.

Så vidt jeg vet har man “alltid” kunnet kjøpe varer avgiftsfritt når disse skal tas ut av landet. Skip i utenriksfart, flyselskaper etc har kunnet handle inn på slike vilkår. De ville også kunne ha handlet i andre land de anløper. Dette er ikke åpent for alle og enhver. Når jeg reiser til utlandet kan jeg ikke fritt kjøpe avgiftsfrie varer som jeg skal ta med ut. Men ordningen er forbrukertilpasset ved avgiftsfritt salg ved utreise fra flyplasser, ombord på ferjer i utenriksfart etc.

Det finnes fortsatt tax-free utsalg på flyplasser i EU, selv om det ikke lenger er noen tax-free salg ved reiser mellom EU-land. Det er folk som reiser ut av EU, f.eks. til Norge, som kan handle avgiftsfritt. Om det er noen prisforskjell av betydning sammenlignet med om man betaler EU-pris, har jeg ikke tatt meg bryet med å undersøke. Jeg tror likevel at det særlig er muligheten for å kjøpe avgiftsfritt ved ankomst som stimulerer til å kjøpe en del ekstra, i alle for oss som reiser ganske mye — og som er den gruppen som særlig belønnes gjennom denne ordningen.

Stadig oftere går jeg for egen del bare gjennom tax-free butikken uten å kjøpe noe, selv om alle flyplasser er designet ut fra et “led oss inn i fristelse” prinsipp. Vi må gå gjennom tax-free butikken enten vi vil handle eller ikke. Jeg røyker ikke og drikker lite brennevin. Det hender jeg kjøper med meg noen flasker vin og noen esker sjokolade. Men vi sparer som regel ikke veldig mye på det, og den innsparingen er ofte ikke verdt bryet med mer å dra på. Det hender jeg kjøper øl når jeg flyr ut fra Brussel. Ikke fordi det er billig, men fordi de har et utvalg av interessant, belgisk øl.

Før det ble så strengt med hva vi får lov til å ha i håndbagasjen, hadde jeg ofte med noen flasker vin hvis jeg hadde vært i et vinproduserende land. Ikke fordi det var billig, men fordi vin fra stedet jeg hadde vært var en fin souvenir. På det som finnes av tax-free butikker har det stort sett bare et standardisert utvalg av bestsellervin, og det er ikke bryet verdt å bære med seg dette.

Uansett: Det er den belønningen vi får ved å kunne handle avgiftsfritt ved ankomst som virkelig får fram tåpeligheten i hele ordningen. Dette bør avvikles, selv om vi i praksis ikke kan stenge for all avgiftsfri import. Men så lenge reisebelønningen består, bør den ikke være forbeholdt oss som gjerne reiser på den minst miljøvennlige måten.

Togressurser på nett

Her er noen nyttige ressurser for de som vil vite mer om tog. (Denne listen er som norsk jernbane: Mangefull, og bygges langsomt ut.)

  • Tog og løk. Om reise, mat og mye annet, og drømmen om en tysk løkfesitval. Kristian Skjellum Aas' blogg. Kristian er mannen bak den populære gruppen "Togferie" på Facebook, og er en viktig informasjonsformilder for alle som liker å reise med tog.
  • Reisemedtog.no. Reisemedtog.no er en uavhengig nettside om tog.
  • The Man in Seat Sixty-One.  Meget velinformert togblogg, laget av en person som nok er mer opptatt av tog enn av webdesign.