NRK som reklamekanal for NRK-medarbeideres bokprosjekter

Så skjedde det igjen. En NRK-medarbeider som har skrevet en reisebok om Norge fikk sendetid i Dagsreveyen hvor boken ble presentert som en nyhetssak. Han har visstnok også fått sendetid i andre NRK-programmer.

Dette skjer altfor ofte, og er et alvorlig etisk problem for NRK. Dagens praksis er uakseptabel. En av de boklanseringer jeg husker at jeg særlig reagerte på, var da Jon Almås hadde skrevet sin vaskebok. Om jeg husker rett, fikk han snakke om denne hos Skavlan, den gang dette var et NRK-program. Et totalt uinteressant bokprosjekt som fikk en viss oppmerksomhet fordi boken var skrevet av en NRK-kjendis.

Vi unngår ikke at kjendiser får større oppmerksomhet om sine bøker og andre prosjekter, også i det stadig mer kjendisfokuserte NRK. Noen ganger kan også bøker skrevet av NRK-medarbeidere være verdt å presentere ut fra en journalistisk vurdering. Men terskelen for å gjøre dette i NRK bør være særdeles høy. Utgangspunktet bør være at NRK-medarbeideres bøker ikke skal omtales i NRK. Hvis det likevel skal skje, bør det klareres høyt oppe i organisasjonen, også med etikkansvarlig i NRK.