I vini del Giro d’Italia 2021. 3. etappe: Biella – Canale

Som ven­tet ble det et spurt­opp­gjør på gårs­da­gens etap­pe. Det var en fin spurt av Tim Mer­li­er. Laget hans, Alpe­c­in-Fenix had­de som mål å vin­ne en etap­pe i årets Giro. Målet er nådd. Res­ten vil bli bonus. 

Dagens etap­pe er 190 km lang. Førs­te del er gans­ke flat. På de sis­te 70 km er det fire stig­nin­ger, hvor­av tre er klas­si­fi­ser­te. Men det er bare en tred­je og to fjer­de­ka­te­go­ri stig­nin­ger. Det kan hen­de at et brudd kan kla­re å kom­me seg løs i et slikt ter­reng, men jeg tvi­ler på at det vil skje så tid­lig i giro­en, før posi­sjo­ne­ne har satt seg. Jeg tror ikke at dis­se stig­nin­ge­ne er nok til å ris­te av seg kon­kur­ren­ter. De sis­te 20 km går stort sett ned­over, så her kan far­ten bli stor. Det er en svak stig­ning de sis­te par hund­re meter før mål. Kan­skje er det nok til at enkel­te av de mest utpre­ge­de spur­ter­ne ikke kom­mer opp i toppfart. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2021. 3. etap­pe: Biel­la – Cana­le