I vini del Giro d’Italia 2021. 9. etappe: Castel di Sangro – Campo Felice (Rocca di Cambio)

I går voktet sammenlagtkandidatene på hverandre, og lot “ufarlige” ryttere i et brudd få lov til å kjempe om etappeseieren. Caleb Ewans ga seg på denne etappen, visstnok på grunn av problemer med et kne. Men han har tidligere sagt at hans mål for sesongen er å finne etapper i samtlige tre grand tours, ikke nødvendigvis å fullføre noen av dem. Da passet det ham kanskje godt å bryte etter to etappeseiere i Giroen.

Her er det smak av fjell. De tidligere etappene med fjell har vært kategorisert med tre stjerner, denne har fått fire (av fem). Det er en sagtakket etappe som slutter på toppen av en førstekategori stigning. Sammenlagtkandidatene har ikke så mye å gå på, så jeg tviler at de lar et brudd få gå i dag.

Arrangøren av årets Giro har valgt å legge en stor del av turen nordover inne i Appenninnene, hvilket stort sett vil si i trygg avstand fra interessant vinproduksjon. Vi er i regionen Abruzzo, Etappen er en tur innom de omfattende klassifiserte områdene DOC Abruzzo og DOC Montepulciano d’Abruzzo m.fl. som vi var innom på 7. etappe.

Fra et vinmessig ståsted har jeg ikke funnet noe som det er verdt å legge til. Det brygges et lokalt øl i Castel di Sangro som kalles Eva. Men det er også alt jeg vet om det ølet. Vi får la dette være en hvit etappe.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2021

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.