Les vins du Tour de France 2021. 15. etappe: Céret — Andorre-la-Vieille

Det er noen ryttere man av ulike grunner begynner å like, ofte ryttere som ikke nødvendigvis vinner så mye. For meg er Bauke Mollema en slik rytter. Så jeg likte at han vant i går. Jeg reiste til Frankrike i går, uten at jeg kommer til å se noen av etappene live i år. De passerte mitt område sist torsdag. Men det betyr at jeg var på reise da i de syket i går og ikke fulgte så godt med. Jeg har måttet holde meg til resultatlister og oppsummeringer. I oppsummeringen på fransk TV er de, ikke særlig overraskende, veldig opptatt av at Guillaume Martin ligger på andreplass sammenlagt.

Dagens etappe til Andorra er 191,3 km. Rytterne skal over fire kategoriserte stigninger, en andrekategori og tre førstekategori. Nok en gang er det målgang etter nedkjøring fra den første toppen. Det er ganske uforutsigbart hvem som vil vinne en etappe som dette. Mine elendige resultater i Tour Manager viser at jeg ikke er veldig god til å plukke vinnere. Jeg tror ikke at dette vil være en etappe hvor de som er igjen av spurterne vil få problemer med tidsgrensen.

Jeg tror Tadej Pogacar må ha et uhell om andre skal slå ham, selv om han har vist at han ikke er uovervinnelig. Han har sagt at han er sliten, men det regner han med at de andre også er — noe jeg tror han har rett i. Kampen om plasseringene blant blant de andre innenfor topp 10 er på mange måter mer interessant enn topplasseringen.

Jeg håper at konkurrentene ikke ønsker at Tadej Pogacar rammes av uhell. Samtidig må de posisonere seg for at det kan skje. Tilsvarende gjelder kampen om den grønne trøyen. Mark Cavendish har et solid grep om den. Men han må komme gjennom Pyreneene og komme seg til Paris. Mark Cavendish er en erfaren syklist og han har et sterkt lag som er motivert for å få ham fram til Paris. Særlig etappen til Luz Ardiden på torsdag kan bli en utfordring. Av de få spurterne som er igjen, synes Nacer Bouhanni å være mest utsatt. Areka-Samsic har bare fire ryttere igjen i rittet. De må gjøre et valg: Skal de bruke de begrensede ressursene de har igjen til å hjelpe Nacer Bouhanni gjennom Pyreneene, eller skal de forsøke å hjelpe Nairo Quiantana til å vinne klatretrøyen. Jeg tror de vil prioritere det siste, og da kan Nacer Bouhanni ligge tynt an. De andre som konkurrerer om den grønne trøyen må være forberedt på at Mark Cavendish kan ryke ut på tidsgrensen på en etappe, og på å gripe de mulighetene som da åpner seg.

I morgen er det en hviledag som sikkert mange ser fram til. Den siste uken kan bli svært spennende.

I vinsammenheng pleier Pyreneene å være det vanskeligstre området langs Tour de France. I Alpene finner vi gjerne vin i noen sydvendte skråninger nede i dalene. Det er ikke mange slike daler i Pyreneene. På den franske siden av Pyreneene er skråningene stort sett nordvendte.

Det står at etappen går til Andorre-la-Vieille. Jeg er vant til å kalle hovedstaden Andorra la Vella, og måtte finne ut om det var to ulike steder. Det er det ikke. Det offisielle språket i Andorra er katalansk og på katalansk heter byen Andorra la Vella, mens Tour de France arrangørene har valgt å bruke det franske navnet. Norsk praksis ved valg av navneform, er å bruke det navnet som brukes i hjemlandet, forutsatt at det er et navn som kan fungere på norsk. Så jeg holder fast ved Andorra la Vella.

Andorra er en merkelig stat. Pyreneene er bratt, og det er ikke mange steder det er greit å passere mellom Spania og Frankrike. Andorra ligger i et pass hvor man kan krysse Pyreneene. Beliggenheten gjør at landet er uinteressant for de fleste, bortsett fra for noen skatteflyktninger — blant dem noen syklister og alpinister. Jeg tror ikke det er intektsskatt i Andorra. Det har dessuten en strategisk beliggenhet for Spania og Frankrike, en beliggenhet som gjør at begge ønsker at den andre ikke skal få kontroll over landet. Det er et coprincipat, styrt av to prinser. Disse to prinsene er den franske presidenten og biskopen i Urgell i Spania — som visstnok styrer på vegne av Paven. I en av bøkene jeg en gang leste om Andorra, sto det at blant disse prinsenes privilegier var retten til en natt med den peneste piken i Andorra en gang i året. Om dette er en tradisjon som fortsatt opprettholdes, hvordan piken velges ut og hva den utvalgte eventuelt måtte mene om dette, vet jeg ikke noe om. Det har blitt innført en form for demokrati. Men jeg har ikke satt meg grundig inn i den andorranske konstitusjonen, så jeg vet ikke hvordan det fungerer og forholdet er mellom et lokalt parlament og de to prinsene.

Da Francois Mitterand var president i Frankrike mente han at det var noe tull at han skulle være prins i Andorra, så han ville si fra seg dette. Det er ikke vanskelig å forstå det synspunktet. Det skapte en viss panikk i Andorra. Folkene er ser seg tjent med denne “terrorbalansen” mellom Spania og Frankrike. Hvis den franske presidenten skulle frasi seg sin posisjon, ville Spania få for stor innflytelse. Det skjedde ikke, så den franske presidenten er fortsatt prins i Andorra.

Andorra er et nøytralt land, og har ikke eget forsvar. Det var dette som fikk Lillebjørn Nilsen til å skrive denne hyldningssangen til Andorra:

Han tok nok litt feil da han skrev at de lever av det som jorda gir og lager hatter og sko. En veldig liten del av arealet i Andorra, ca 2% er dyrket. Det er noen tusen sauer og ca 1500 kyr i Andorra. Befolkningen lever nok mest av (ski)turister og shoppingturster, samt “private banking”. I 2009 ble Andorra, sammen med Liechtenstein og Monaco, fjernet fra OECDs liste over skatteparadiser som ikke samarbeider med andre land i finans- og skattesaker. Så som skatteparadis for å gjemme bort penger er det ikke like paradisisk som det en gang var.

Andorra la Vella er som en stor tax free butikk. Jeg leste et sted at Andorra har en merverdiavgift på 4,5% og ingen særavgifter, men akkurat dette har jeg ikke gransket veldig nøye. Det kommer veldig mange dagsturister fra Spania og Frankrike på shoppingtur. Når utlendinger handler veldig mye, kan et lite land klare seg bra med en lav avgiftssats. Totalbeløpet bli likevel ganske høyt.

Tollkontrollen inn til Spania og Frankrike synes å være ganske grundig. I alle fall pleier det å være lange køer ved grensene til Spania og Frankrike om ettermiddagen. Vår erfaring er at når tollerne oppdager at vi ikke er lokale, er de lite interessert i oss. Men vi må stå i den sammen køen før vi kommer så langt at tollerne kan oppdage det. Kommer man veien om Andorra mellom Spania og Frankrike, har vi kommet til at det er gunstig å kjøre inn til Andorra om ettermiddagen/kvelden, overnatte og så kjøre ut neste formiddag. Da går man klar av de lange køene. Hvis man er off season, som man vanligvis er i norsk sommerferietid, kan man få ganske billig overnatting i Andorra.

Det er også ganske mye smugling fra Andorra til Spania og Frankrike, langs småveier oppe i fjellene. Om jeg har forstått det rett, smugles det særlig sigaretter. En gang vi kjørte en liten krøllevei fra Frankrike inn i Spania ble vi plutselig stoppet av politiet. De ville se våre pass. Da de så vi var norske, smilte de og vinket oss videre. Vi antok at vi hadde komme langs en vanlig smuglerrute, selv om vi ikke kom fra Andorra den gangen.

Andorra er det eneste stedet jeg har vært hvor det nærmest er (eller i alle fall var) pallesalg av sigaretter, og folk i butikkene delte ut smaksprøver. Jeg så en gang noen tall for omsetning av sigaretter i Andorra. Hvis dette røykes av folk som bor der og selges til folk som tar med seg lovlig kvote inn i Spania eller Frankrike, må det være et land av folk som røyker med begge hendene — minst.

Da jeg gjorde research før denne etappen for å se om jeg kunne finne noe drikke, fant jeg mest opplysninger om hvor man kunne kjøpe billig vin og brennevin i Andorra, som ikke er det jeg er interessert i. Men jeg oppdaget også at noen nå har startet vinproduksjon i Andorra. Det er fem produsenter, og produksjonen er liten. Det er heller ikke lett å finne informasjon om dem. Det er mest turistinformasjon, og den pleier å fortelle om den fantastiske vinen de produserer i området, uten at den informasjonen pleier å være særlig troverdig. Jeg regner med at den ikke selges utenfor Andorra. Jeg har notert meg at neste gang jeg måtte komme til Andorra vil jeg kjøpe lokal vin. Men enn så lenge vet jeg ikke mer enn at det i alle fall finnes noe lokalprodusert vin.

Tour de France 2021

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.