Regjeringen Støre er ikke en regjering for folk som sykler

Jeg har lest regjeringen Støres regjeringserklæring. Den finnes her for de som vil lese. I den er det lite rødt og enda mindre grønt. Det er stort sett grå ull. Det kan sies veldig mye om den, men her skal jeg nøye meg med det som er av interesse ut fra et sykkelperspektiv.

Under punktet Reiseliv på s. 16 er det en del som burde gitt som for satsing på sykkelturisme, en del av reiselivet som vokser mest i Europa.

  • Utvikle en nasjonal plan for reiselivsnæringen, med fokus på bærekraftig utvikling, markedsføring, kompetanse, helårlige arbeidsplasser, destinasjonsutvikling og verdiskaping i hele landet.

Det finnes knapt et mer bærekraftig reiseliv en sykkelturisme. Det bør kunne kombineres med tog, hvor Norge også er en sinke i Europa. Tog og sykkel er en flott og bærekratig form for turisme. I motsetning til bilturisme, fly og cruiseskip.

Continue reading Regjeringen Støre er ikke en regjering for folk som sykler