I vini del Giro d’Italia 2022. Innledning

Så er det igjen klart for Giro d’Italia. I 2020 var planen å starte Giro d’Italia i Ungarn. Pandemien satte en stopper for dette. Giroen ble utsatt til høsten, og ruten ble endret slik at det ikke ble noen grensekryssinger. Giroen det året gikk innenfor Italia. I år står igjen Ungarn på planen. Årets Giro starter allerede på fredagen, alstå i morgen. Jeg regner med at starten er forskjøvet slik for å gi plass til en ekstra hviledag når sirkuset skal flytte fra Ungarn til Italia.

Om jeg skal være helt ærlig, ble jeg betenkt da Ungarn igjen “valgte” Viktor Orban. Valget ble ikke gjennomført slik et demokratisk valg skal gjennomføres. Ungarn er på mange måter et interessant land. Men så lenge Viktor Orban regjerer, står det ikke på listen over land jeg har planer om å besøke. Lysten til å besøke Ungarn har ikke blitt større av at Ungarn saboterer EUs sanksjoner mot Russland eller Russlands invasjon av og krig mot Ukraina.

Før jeg begynte å planlegge for åpningsetappene i Giro d’Italia 2020, kjente jeg til tre ungarske viner: Balaton Riesling, som vi drakk en del av i en billigutgave da jeg var ung — som begynner å bli ganske lenge siden. Videre rødvinen Egri Bikaver (okseblod). Det var den rødvinen min far pleide å kjøpe, så jeg har drukket den vinen en del ganger, selv om den aldri har vært blant mine favoritter. Endelig er det Tokaij, som er mest kjent som en søt dessertvin. Jeg tenkte å legge det opp som en passende vinmeny gjennom et måltid, ved å starte med hvitvin fra Balaton-regionen, deretter rødvin (Egri Bikaver), for så å avslutte med en dessertvin. Det viste seg imidlertid ikke å stemme med geografien. Jeg rakk ikke å bestemme meg for om jeg skulle prioritere geografien eller vinen før det ble klart at Giroen ikke ville bli gjennomført etter den planen.

Etter tre etapper i Ungarn, fortsetter giroen på Sicilia, som har blitt et av Italias mest interessante vinområder. Derfra går det nordover med den tradisjonelle “helvetesuken” i fjellene den siste uken, før det hele avsluttes med en tempoetappe i Romeo og Julies by “Verona”.

World Atlas of Wine

Klas­si­keren, Hugh John­sons “The World Atlas of Wine” foreligger nå i 8. utg, nå i sam­ar­beid med Jac­nis Robin­son. Tid­li­gere utga­ver, i alle fall utga­vene 3 til 6 har kom­met på norsk under tit­te­len “Vinens ver­den”. Da jeg for­hørte meg om også den 7. utg ville komme på norsk, fikk jeg til svar at det ikke var noen pla­ner om det. Det skjer mye i vin­ver­den så man bør ha siste utgave.  Jeg hol­der meg her til den engelske utgaven. Boken dek­ker hele ver­den. Det er den første boken jeg går til når jeg skal gjøre meg kjent med nye vinland. Den gir en god over­sikt, er rikt illust­rert og inn­e­hol­der flotte kart. Hvis du bare skal ha én vin­bok, er det denne du bør ha!

Du kan kjøpe den fra Amazon UK

Hungarian Wine

Jeg kjøpte denne boken da jeg forberedte meg til Giro d'Italia i 2020, for å lære mer om ungarsk vin. Den er skrevet som en reiseguide for folk som vil reise i Ungarn for å gjøre seg kjent med landets vin.

Jeg kjøpte den i papirutgave. Det ser ut til at den er utsolgt, men den er tilgjengelig som e-bok i Kindle-utgave, fra Amazon UK.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2022

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.